Турция отбеляза излишък по текущата си сметка за четвърти пореден месец. Това е най-дългият подобен период от 2002 г., откак финансовата криза предизвика тежко свиване на икономиката.

Излишъкът по текущата сметка е 986 млн. долара през ноември, надхвърляйки значително очакванията на анализаторите на Bloomberg. Данните, обявени от Централната банка на Турция, са в рязък контраст с миналогодишния дефицит от 4.2 млрд. долара.

Турция има 11 месеца да намери $179 милиарда

Турция има 11 месеца да намери $179 милиарда

Компаниите в страната са опасно задлъжнели към чужди банки

Благодарение на положителните данни, 12-месечният дефицит на страната спадна до 33.9 млрд. долара, което е с над 40% по-малко от недостига от 58.2 млрд. долара през май.

Ноември е четвъртият пореден месец, в който платежният баланс на страната e положителен. През август Турция отбеляза положително салдо за първи път от 3 години с 2.59 млрд. долара, през септември излишъкът беше 1.83 млрд. долара, а през октомври - 2.77 млрд. долара.

Турция задлъжнява по $1 милиард на месец, дефицитът скочи с 80%

Турция задлъжнява по $1 милиард на месец, дефицитът скочи с 80%

Анкара предвижда недостиг от $12.4 милиарда за 2018 година

Рязкото и внезапно подобрение на платежния баланс на страната подчертава въздействието, което миналогодишният валутен срив и агресивното затягане на паричната политика оказват върху икономиката, която е на ръба на нова рецесия.

Общият баланс на стоки и услуги отбеляза излишък от 2 млрд. долара през ноември, а официалните резерви нараснаха с 4.4 млрд. долара.

Инфлацията в Турция спада по-бързо от очакваното

Инфлацията в Турция спада по-бързо от очакваното

Потребителските цени намаляват за втори пореден месец

Излишъкът по текущата сметка през ноември се дължи главно на стоковата позиция, която отчита излишък от 523 млн. долара, за разлика от дефицита от 4.78 млрд. долара, наблюдаван през същия месец на предходната година.

Положително влияние оказва и увеличението с 386 млн. долара на нетните входящи потоци в областта на услугите, достигайки 1.48 млрд. долара, се казва в изявление на централната банка.

Инфлацията в Турция ще спадне по-бързо от очакваното

Инфлацията в Турция ще спадне по-бързо от очакваното

Анкара очаква износът да достигне рекордните $170 милиарда през тази година

Подобрението е в съответствие с последната прогноза на министъра на икономиката и финансите Берат Албайрак, че дефицитът в края на годината може да се свие до малко под 30 млрд. долара, което е около 3% от годишното производство.

Подобрението до голяма степен се дължи на стесняване на външнотърговския дефицит на Турция, тъй като по-евтината валута стимулира износа и прави вноса по-скъп за потребителите.