Застрахователните обезщетения поради природни бедствия ще достигнат 100 милиарда долара през 2023 г. за четвърта поредна година, според предварителните оценки на Swiss Re Institute, аналитичното подразделение на швейцарската презастрахователна компания.

Сумата ще бъде с една четвърт по-ниска от нивото от предходната година, което възлезе на 133 милиарда долара, отбелязват от Swiss Re. Спадът отчасти се дължи на факта, че Съединените щати са имали само един голям ураган тази година.

В същото време кумулативният ефект от по-малките природни бедствия все повече оказва влияние върху рентабилността на застрахователите, като се има предвид тяхната честота, както и нарастващите стойности на имотите и разходите за ремонт, каза Жером Жан Егели, главен икономист в Swiss Re Institute.

Застрахователните искове заради природни бедствия: Най-големи от 2011-а

Застрахователните искове заради природни бедствия: Най-големи от 2011-а

През първата половина на годината те са за $50 милиарда, при икономически щети за $120 милиарда

Застрахованите загуби от гръмотевични бури, особено в САЩ и Италия, възлизат на около 60 милиарда долара тази година - над двойно повече от средното за последните десет години (27 милиарда долара).

Най-скъпото природно бедствие за застрахователната индустрия тази година е земетресението в Турция и Сирия . Свързаните с него застрахователни загуби достигнаха 6 милиарда долара.

Щети за 1,5 милиарда евро върху реколтата: Това са оценките след проливните дъжове в Италия

Щети за 1,5 милиарда евро върху реколтата: Това са оценките след проливните дъжове в Италия

Правителството задели 30 милиона евро за справяне с непосредственото въздействие на извънредната ситуация

Общите икономически загуби от природни и причинени от човека бедствия, според оценки на Swiss Re, възлизат на 269 милиарда долара тази година, в сравнение с 295 милиарда долара година по-рано.