Брутният външен дълг на България в края на април 2018 г. е 32 876.9 млн. евро (61.3% от БВП ), което е с 431.9 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2017 година

Дългът намалява с 1460.6 млн. евро спрямо април 2017 г. (34 337.5 млн. евро, 68.1% от БВП), показват данните на Българската народна банка.

В края на април дългосрочните задължения са 25 043.8 млн. евро (76.2% от брутния дълг, 46.7% от БВП), като намаляват с 496.6 млн. евро спрямо края на 2017 г. Дългосрочният дълг намалява с 1349.3 млн. евро (5.1%) спрямо април 2017 г.

Краткосрочните задължения възлизат на 7833.2 млн. евро (23.8% от брутния дълг, 14.6% от БВП) и се повишават с 64.8 млн. евро спрямо края на 2017 г.

Външният дълг на сектор Държавно управление в края на април е 5643.6 млн. евро (10.5% от БВП). Спрямо края на 2017 г. той намалява със 75.6 млн. евро. Външните задължения на сектора се понижават с 859.8 млн. евро спрямо април 2017 г.

Външните задължения на банките са 4417.3 млн. евро (8.2% от БВП). Те се повишават със 118.5 млн. евро спрямо края на 2017 г. Дългът на сектора нараства с 28 млн. евро спрямо април 2017 г. (4389.3 млн. евро, 8.7% от БВП).

Към края на април външните задължения на Други сектори са 10 139.9 млн. евро (18.9% от БВП). Те намаляват с 469.7 млн. евро (4.4%) спрямо края на 2017 г. (10 609.6 млн. евро, 21% от БВП). Дългът на сектора намалява с 898.8 млн. евро спрямо април 2017 г.

В края на април вътрешнофирменото кредитиране е 12 676.1 млн. евро, което е с 5.1 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2017 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 270 млн. евро спрямо април миналата година.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на април е отрицателен в размер на 1296.3 млн. евро, като намалява със 141 млн. евро спрямо края на 2017 г.

Понижението се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг в сравнение с понижението на брутните външни. Нетният външен дълг намалява с 1904.4 млн. евро спрямо април 2017 г.