Японският държавен пенсионен фонд (GPIF), най-голямата финансова компания за управление на пенсионни спестявания в света, получи инвестиционен доход от 4,6% от общите активи, или 7,4 трилиона йени (67 милиарда долара) през третото фискално тримесечие завършило на 31 декември 2020 г.

Активите, управлявани от фонда в края на тримесечието, възлизат на 168,9 трилиона йени (над 1,5 трилиона долара).

Най-добрият доход сред класовете активи, в които GPIF инвестира през последното тримесечие, показаха акциите на чуждестранни компании - 9.7%, докато стойността на акциите на японските компании в портфейла на фонда се повишиха с 8.6%.

Доходността от инвестиции на GPIF в чуждестранни облигации възлиза на 0,9%, докато инвестициите в японски държавни облигации са нерентабилни (-1%).

През последното тримесечие индексът MSCI All-Country World нарасна с 8.6%, S&P 500 добави 8.5%, а японският Topix - 8.4%. Доходността на десетгодишните US Treasuries за този период се увеличи с 25 базисни пункта, доходността на японските облигации - с около 20 б.п.

Японската национална валута спадна с 0,5% спрямо щатския долар и с 3,3% спрямо еврото.

От ноември 2019 г. фондът престана да оповестява данни за това как инвестициите му се разпределят между класовете активи. Целевите стойности за GPIF инвестиции в акции както на местни, така и на чуждестранни компании са 25% от общото портфолио, с отклонение от 9% за акции на японски компании и 8% за чуждестранни акции.

Фондът има право да държи 35% от портфейла в японски облигации и 15% в чуждестранни ценни книжа с възможност за отклонение съответно 10% и 4%.