Официално няма такова нещо като единна световна валута. И въпреки това може да се каже, че щатският долар може да се възприема най-близкият пример на нещо подобно.

Въпреки че значението на зелената валута днес не е толкова голямо, колкото след въвеждането на Бретънудската система, според която всички валути са фиксирани към долара, а той - към златото, тя все още остава основната резервна валута в света.

За това говорят и последните данни за състава на официалните валутни резерви (COFER), според които американският долар е с дял от 61,8% от всички чуждестранни резерви. Казано по друг начин държавите държат такива във валутата, изчислявани на 10,9 трилиона долара към края на първото тримесечие на 2019 година.

Все пак това е доста под нивото от 70 на сто след 2000 година и под равнището от над 80 на сто през 70-те години на миналия век.

В същото време обаче е значително над дела, който държи втората по това отношение валута - еврото. Към края на март 2019 година резервите в единната европейска валута представляват 20,24% от общо резервите в света.

Друг важен пример за значението на долара за валутния пазар дава икономистът от борда на Федералния резерв Рут Джудсън. Според нейните изчисления близо 60% от всички доларови банкноти циркулират или са част от чуждестранни резерви при равнище от около 20% през 1990 година.

Снимка 438257