Много от инвеститорите, противници на инвестициите на БФБ, посочват като основен мотив "липсата на екшън" на родния финансов пазар. Е, както видяхме при криптовалутите и световните финансови пазари, екшънът не винаги е за предпочитане и добър за инвеститорите.

Много е възможно сривът на световните борсови индекси и в цената на биткойна да направят услуга на родния капиталов пазар, като го направят по-популярен и предпочитан от индивидуалните и институционалните инвеститори.

Биткойнът загуби над 50% от върховете си в средата на декември на миналата година, а щатските и останалите водещи световни индекси коригираха с по над 10%, при това само за седмица и половина.

Какво се случи на БФБ за този период?

Индексът на сините чипове SOFIX се понижи с 4% през последните две седмици, което е направо "цветущо представяне" на фона на срива на световните финансови пазари.

В същото време, прогнозите на родните експерти за индекса, са доста оптимистични. Краткосрочната прогноза на анализаторите на УД Карол Капитал Мениджмънт е за нов ръст на индекса SОFIX, след положителния месец януари и добрите резултати през изминалата 2017 г.

Според същите експерти, би следвало да се очаква ръст от 15% на борсовия индекс SOFIX до ниво от 815 пункта през тази година.

Позитивните очаквания се подкрепят от добрите макроикономически данни, позитивното настроение след предварителните данни за икомоническите резултати от 2017 г. на публичните български компании и ниските оценъчни съотношения на акциите.

Сривът на американските и западноевропейските пазари в последните дни не е изненада и по-скоро би направил инвестициите в региона на ЦИЕ по привлекателни, отколкото да повлияе негативно.

В секторен план анализаторите са с позитивни очаквания за банките предвид благоприятните перспективи пред икономическото развитие. Силното представяне на българската икономика, както и подобряващите се индикатори за увереност на бизнеса, ще доведат и до повишено търсене на кредитен ресурс.

Банковите акции, търгувани на БФБ-София, могат да повишат цените си и да компенсират изоставането в пазарните си оценки.

Точно същата прогноза - за ръст от 15% на индекса на сините чипове SOFIX, направиха и от "Елана", по-рано през годината.

"Очакваният ръст от 15% на индекса SOFIX през 2018 г. ще бъде подкрепен от подобрението на финансовите резултати, липсата на големи продавачи и инфлационните процеси в икономиката на България, които ще накарат все повече капитали да търсят рисковите инвестиции. Дългосрочните инвеститори ще се радват на доходност от дивиденти в размер на 3% годишно, като тези компании са не само редовни платци, но и сред най-стабилните и добре растящи на пазара. Българските акции могат да отчетат и по-високо покачване спрямо постигнатото през миналата година, за което са необходими позитивни новини като подобряване на нормата на печалба, инвестиции и разрастване на нови пазари. Растежът на икономиката и новите проекти за развитие на капиталовия пазар са залог за тласък в тази посока", коментираха от инвестиционния посредник.

Може да се каже, че след "крипто-провала" е много възможно инвеститорите отново да станат реалистични в очакванията си и да приемат топло потенциална доходност от 15 или 20% за годината. За сравнение, крипто-инвеститорите биха се изсмяли на подобна доходност само преди месец или два. Към днешна дата обаче, новите инвеститори едва ли дори се замислят да си купят криптовалута.