Поста управител на БНБ е изключително важен за държавата. Задължение на централната банка е да провежда монетарна политика и да следи за здравината на финансовата система и на паричното стопанство. Имаме въведен паричен съвет и функциите на БНБ са манколо по-ограничени по отношение на инструментите на паричната политика. Законът казва, че мерките, които предприема БНБ не трябва да бъдат продиктувани от желанието за промяна на паричното обращение, а от други съображения, които засягат функционирането на банковата система. Управителят трябва да бъде макроикономист, защото функциите на централната банка въздействат върху икономическото развитие на страната и всички процеси в страната. Това заяви бившият член на управителния съвет на БНБ проф. Гарабед Манасян в предаването Money.bg.

"Гуверньорът на централната банка трябва да има достатъчно авторитетен и ангажиран поглед върху процесите в света, включително случващото се по източния фронт. Той трябва да бъде на равнището на шефовете на ЕЦБ. Той трябва да бъде добър администратор, ако не е така може да изпусне процесите в БНБ, а там има поле за злоупотреби. Брутните валутни резерви на страната са около 60 млрд. лева, чиято доходност е минимална", заяви Манасян.

Валутните резерви трябва да покриват около 3 месеца внос на стоки и услуги. При нас валутните резерви покриват осем - десет месеца. Това означава, че ние поддържаме един замразен резерв замразени пари чрез закупуване и инвестиране в държавни ценни книжа на Германия,Франция. Доходността е малко над нула процента.

По думите му гуверньорът трябва да разбира и банковата система. "БНБ трябва да следи и много процеси - един от тях е разширението на парите в обращение. Те се увеличават с 8-10% годишно през последните 10 години", заяви той.

"Българският народ е в правото си да избира как иска да се развива.Той е избрал паричния съвет го поддържа. Но трабва да са ясни последствията от това - едно от тях, е че поддържаме голям размер на валутни резерви, което означава замразени пари за нищо", заяви той.

Трябва да погледнем как се развива българската икономика за последните 200 години. "Последните 10 години прираста на БВП на България е най-нисък в сравнение със всички тези страна, с които тръгнахме заедно, които бяха членки на Съвет за икономическа взаимопомощ и след това станахме членки на ЕС. Това за девет страни".

Двамата кандидати

По думите му те стават известни по политическа линия.

"Двамата кандидати са членове на партиите, които сега формират мнозинството, което означава, че всички кадърни шефове на БНБ са в тази среда и навън няма никави достойни кандидати. Мисля си, че избора на шеф на БНБ не трябва да се извършва от политиците.Какви способности знания имат тези, които гласуват", заяви още той.

По думите му избора трябва да се извършва от експертен орган. "Тези, които ще утвърдят избора трябва да си разбират от работата"