Европа смята да даде на роботите права и отговорности -- като на всеки друг гражданин. Но много експерти смятат това за ужасяваща идея, предава CNN.

Европейският парламент одобри резолюция през 2017 година, според която "електронните хора" ще получат специален законен статут. Това ще важни за най-сложните автономни роботи.

В отворено писмо, подписано от над 150 експерта в областта на роботиката, изкуствения интелект, правото, медицинските науки и етиката, те казват, че предложението на Европейския парламент е повлияно повече от научната фантастика, отколкото от истинския свят.

Законодателите твърдят, че ако дадат законен статут на роботите, на тях ще може да им бъде търсена сметка, ако създадат щети.

"Изкуственият интелект ще донесе много ползи на обществото и икономиката, но и ще повдигне много въпроси, свързани с въздействието върху самото общество и бъдещето на работните места", заяви говорител на комисията.

Експертите казват, че предложението на Европейския парламент ще позволи на производителите, програмистите и собствениците на роботи да твърдят, че не са отговорни за тях.

В писмото те твърдят още, че даването им на легален статут би било абсолютно неподходящо - и че цялата идея е базирана на възприемане на роботите "нарушено от научната фантастика".

Експертите посочват още, че Европа трябва да създаде правила за роботиката и изкуствения интелект, който да осигури безопасност и да насърчи иновациите, но те не трябва да са базирани на визия за бъдеще, управлявано от "повелители на роботите".

Резолюцията казва, че роботите трябва да бъдат регистрирани. Парламентът по-рано гласува против предложение, според което, ако роботите започнат да изместват работниците, собствениците им трябва да плащат по-високи данъци.