Опазването на природата е ангажимент на цялото общество. Той започва с възпитанието в семейството, преминава се през образованието на децата и младите хора, и достига до действията на бизнеса. За да станем свидетели на един по-добър свят, който функционира в хармония с природата, от основно значение е формирането на еко съзнание сред подрастващите.

В това вярват Ива Георгиева и Ани Чифлигарска, директори на Училище "Дени Дидрò", което обучава по нов модел и поставя в центъра на образователния процес личността на детето.

Какво е ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance) е екологично, социално и корпоративно управление. Това е като крайъгълен камък на устойчивото и отговорно развитие за една компания.

Идеята в основата на ESG не е никак сложна: по-вероятно е бизнесът да бъде успешен и да генерира силна възвръщаемост, ако създава стойност за всички заинтересовани страни - служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло, включително околната среда. А не само за своите собственици. Целта е да се насочи вниманието на компаниите не само към печалбите, но и към хората и планетата, което в крайна сметка довежда до устойчивостта на всяко търговско предприятие.

Децата следват примера. Когато ежедневно възпитаваме у тях любов към природата и им показваме как да бъдат ангажирани чрез действия, наученото ще остане с тях завинаги.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Каузата на училище "Дени Дидрò" е децата да бъдат както свидетели, така и участници в природосъобразния начин на живот.

Училище "Дени Дидрò" е създадено изцяло с мисъл за природата - то се намира в град Банкя, в подножието на Люлин планина, на чист въздух, където децата могат да играят и творят навън всеки ден.

По този начин учениците изграждат естествена връзка с околната среда и развиват цялостното си чувство за принадлежност към природата. "Дени Дидрò" учи децата чрез най-добрите възможни примери - там няма пластмаса и изцяло се подкрепя разделното изхвърляне на отпадъци и рециклиране.

Защо природата е важна и чрез какви методи можем да я опазваме?

Въпросът за опазването на околната среда е поставен сравнително късно - едва 60-те години на 20 век. И ако тогава все още не е имал необходимата популярност, то сега климатичните промени, честите природни бедствия и изразходването на природните ресурси, поставят фокуса сериозно в тази посока. От заобикалящата ни среда зависи нашето здраве и начинът ни на живот. Природата е не просто важна, тя е ключов фактор за съществуването на човечеството.

На международно ниво вече са предприети редица действия, насочени към опазване на околната среда. Много страни поеха специфични задължения за намаляване на вредните емисии, навлязоха политики за насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия, за опазване на водата и за рециклирането на отпадъците.

"Ние вярваме, че ключов момент са и действията на отделния човек в ежедневието, свързани с тези методи на опазване на природата. Вярваме също, че това трябва да се превърне в начин на мислене и интуитивен навик за действие в бъдеще, затова образованието и изграждането на това поведение в децата е от изключително значение", споделя Ива Георгиева. Тя подчертава, че образованието може да отговори на очакванията на бизнеса в посока ESG.

Ива Георгиева - директор на училище  "Дени Дидрò"

Източник: "Дени Дидрò"

Ива Георгиева - директор на училище "Дени Дидрò"

Как образованието може да отговори на очакванията на бизнеса в посока ESG?

Това трябва да бъде целенасочено търсен и организиран процес. ESG критериите информират инвеститорите за това какви екологични, социални и корпоративни стандарти покриват компаниите, в които те инвестират. Екологичните критерии са свързани с оценката на рисковете на околната среда и начинът, по който компанията ги управлява.

"Именно социалните критерии разглеждат взаимоотношенията на компанията със заинтересованите лица, а корпоративните стандарти гарантират почтеност и прозрачност в счетоводните методи. Тук ролята на образованието е необходимо да бъде в посока изграждане на отговорни мениджъри, готови да реализират тези стандарти", казва Ива Георгиева.

"Важно е подрастващите от най-ранна детска възраст да се обучават на ESG. Началото може да бъде поставено много рано на едно друго ниво. Формирането на нагласи и поведение в малките деца за опазване на природата, разбирането за това, че действията ни са със социална значимост дори в ежедневието, както и откритите и честни взаимоотношения с останалите, са добро начало те да бъдат пренесени в посока бизнес отношения във времето и да бъдат свързани с ESG критериите", допълва Ани Чифлигарска.

Базата, която е от огромно значение

Сградата на училище "Дени Дидрò" е построена така, че да бъде своеобразен метод за обучение, като то не е само на теория, а се използват методи за развиване на критично мислене и презентационни умения.

"Ние разполагаме с прекрасна база, специално проектирана така, че да служи като инструмент за обучение на децата в посока опазване на околната среда и връзка с природата. Мястото, на което е изградено училището е специално избрано от инвеститорите, така че децата да прекарват деня си на чист въздух, зелени пространства и да имат възможност да излизат на разходка в близката горичка и по Пътеката на здравето", споделя още Ани Чифлигарска.

Ани Чифлигарска - директор на училище "Дени Дидрò"

Източник: "Дени Дидрò"

Ани Чифлигарска - директор на училище "Дени Дидрò"

Сградите в учебния комплекс са изградени от естествени материали, а чиновете, масите и съответното оборудване - от рециклирана дървесина. Всички растения в двора на училището се поливат с дъждовна вода, която се събира в специално създаден резервоар, който осигурява необходимото количество.

Соларната система, системата за пречистване на питейната вода и разделното събиране на отпадъците също са част от ежедневната грижа за природата.

"Още в първите седмици от учебната година нашите ученици се запознават с принципите за грижа и отговорност към околната среда, които изповядваме в Училище "Дени Дидрò". Този природосъобразен начин на живот в училище се съчетава и с уроци и проекти в различните учебни предмети, така че да се развива критичното мислене и презентационните умения на децата в посока опазване на природата", подчертава Ани Чифлигарска.

"Вярваме, че ако децата израстват загрижени и отдадени към опазване на природата и се занимават с бизнес, ще бъдат и по-отговорни от корпорациите днес.

Когато едно дете расте без да използва пластмаса в училище, ежедневно изхвърля своите отпадъци разделно и знае как да го прави, пести вода и е загрижено за количеството хартия, която използва, със сигурност то ще бъде отговорен и загрижен за природата възрастен, независимо от сферата, в която ще избере да се развива", категорична е Ива Георгиева.

Училище "Дени Дидрò" отразява стремежа за образование в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, честност и отговорност.

Както подсказва и самото име, училището се ръководи от хуманистичните идеали на Просвещението. Велик философ и критик, Дени Дидрò отстоява идеите за прогресивното образование, което насочва учениците да изследват и развиват своите способности не само в академичен план, но и в музиката, изкуствата и спорта.

Дени Дидрò е един от малкото просветители на 18 век, който защитава идеята за образование на мнозинството. Ако направим паралел с възпитанието на любов към природата и отговорността към опазването на околната среда - то това също трябва да бъде насочено към цялото общество.

Снимка 607380

Източник: "Дени Дидрò"

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, UniCredit Bulbank.