От Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" обявиха, че стават партньори на световния технологичен гигант Toyota. Институтът и японската компания са подписали договор за стратегическо сътрудничество за изследвания в сферата на изкуствения интелект и роботиката.

Партньорството стартира с финансиране от Toyota за изследвания в INSAIT и предоставяне на роботи на японската марка в българския институт. Целта е именно в България да се разработва нов вид мултимодален изкуствен интелект за управление на въпросните роботи.

Снимка 656143

Източник: iStock

"Партньорството с Toyota помага за позиционирането на България като място, където се правят изследвания на световно ниво и се измислят технологиите на бъдещето", коментират от INSAIT.

Amazon дарява $1 милион на българския INSAIT за развитие на изследователски програми

Amazon дарява $1 милион на Софийския университет

Роботи в услуга на хората?

Новият вид изкуствен интелект, внедрен в робот, ще включва аудио команди, команди на естествен език и компютърно зрение за разпознаване на обекти. Този изкуствен интелект трябва да направи робота функционален за различни задачи в ежедневието.

Например, той ще има важна социална роля - да е в помощ на възрастни хора или такива в затруднено положение, които срещат трудности сами да извършват рутинни домашни задачи. Заедно с това в дългосрочен план подобен робот може да се превърне и в част от домакинства навсякъде по света.

Разработването на робота е само една част от това партньорство, което ще бъде разширено и надградено в следващите месеци и години. Планира се и отпускането на още стипендии за изследователи в INSAIT в областта на изкуствения интелект и роботиката. По този начин трябва да бъдат привлечени топ таланти в България, с помощта на които да се направят нови научни пробиви на световно ниво.

INSAIT е първият изследователски институт на световно ниво в Източна Европа, структуриран по образец на водещите в света.

Българският компютърен институт INSAIT се присъединява към първия Алианс за изкуствен интелект в света по покана на IBM и Meta

По покана на IBM и Meta: Българският INSAIT става част от първия Алианс за изкуствен интелект в света

INSAIT е единственият представител от Източна Европа