Днес в Министерството на държавната администрация и административната реформа започна разглеждането на документите на участниците в обществената поръчка на МДААР за доставка на компютърни системи, периферна техника и мултимедия за нуждите на министерството, общинските и областните администрации.

Състезаващите се фирми са 11: "Сиенсис" АД, "Специализирани бизнес системи" АД, "Контракс" ООД, "Престиж бизнес" ЕАД, "Ай би ес България" ЕООД, "Парафлоу комюникейшънс" ООД, ЦАПК "Прогрес" ООД, "Атласком" ООД, "Стемо" ООД, "Индекс България" ООД и "Прайм технолоджис" ООД участват в откритата процедура за сключване на рамково споразумение.

Процедурата е в две позиции - първата е за доставка на 1200 броя персонални компютри и 100 броя преносими компютри, а втората позиция е за 100 черно-бели лазерни принтера, 50 цветни такива, 100 мултифункционални устройства, 20 мултимедийни проектора и 200 непрекъсваеми токозахранващи устройства.

В критериите за оценка на предложенията относителна тежест имат техническото и финансовото предложения. Значение, но по-малко, има също срокът за доставка.

Предстои комисията, провеждаща процедурата, да се запознае с документите на участниците, след което ще бъдат отворени финансовите предложения на допуснатите до този етап на обществената поръчка.