Първата в Сърбия национална платформа за изкуствен интелект е пусната в експлоатация в Държавния център за данни в град Крагуевац, съобщават сръбските медии, цитирайки правителството в страната. Въпросната платформа представлява суперкомпютър от последно поколение.

Той е с висока производителност, готов да обработва огромно количество информация за кратък период от време. От "Daca" - Data център на Android, коментираха, че работата на центъра е да свърже два свята - реалния и виртуалния.

Huawei иска да участва в изграждането на център за данни в Сърбия

Huawei иска да участва в изграждането на център за данни в Сърбия

Проектът трябва да бъде осъществен в партньорство с правителството

А целта е да съхранява безопасно знания и данни от реалния свят - на граждани, фирми, на държавата, местното самоуправление и търговските потребители. Националната платформа ще бъде достъпна за държавата, местното самоуправление, но и за университети, научно-технологични паркове и стартъпи.

Правителството на Сърбия смята изграждането на Държавния център за данни в Крагуевац като проект от огромно национално значение за страната, както и за града. Инвестицията е на стойност €30 милиона. Центърът за данни се простира на 14 000 м2 и е построен за около година и половина.