Трансадриатическият газопровод (ТАП), който предвижда транспортирането на азерски газ до Европа, ще задоволи 40% от енергийните нужди на България, заяви Улрике Андрес, директор по търговията и външните работи в ТАП на Европейската газова конференция във Виена.

"ТАП и Южният газов коридор са ключова стъпка към енергийната сигурност, диверсификацията и декарбонизацията", каза Андрес, добавяйки, че 10-те млрд. куб. м газ, които ще се транспортират чрез ТАП, ще покрият 40% от потреблението в България, 1/3 това в Гърция и около 12% от това в Италия.

Българските домакинства ще се топлят с азерски газ

Българските домакинства ще се топлят с азерски газ

Азербайджанската Socar има планове да инвестира в газопреносната мрежа у нас

Газопроводът дава възможност за въвеждане на по-чист енергиен източник, особено в Югоизточна Европа, която е твърде зависима от въглищата. Той ще допринесе за намаляване на въглеродните емисии и постигане на екологичните цели.

Газопроводът, който ще транспортира газ до Европа от находището Шах Дениз в Азербайджан, е част от Южния газов коридор - е един от приоритетните енергийни проекти за ЕС.

Снимка 337425

Източник: Wikipedia

ТАП ще бъде свързан с Трансанадолския газопровод (ТАНАП) на турско-гръцката граница, минавайки през Гърция, Албания и Адриатическо море, преди да достигне до Южна Италия.

Турция и Азербайджан вземат кредит $800 милиона за проекта TANAP

Турция и Азербайджан вземат кредит $800 милиона за проекта TANAP

Газопроводът е част от "Южен газов коридор" за ЕС

Акционери в проекта са British Petroleum (20%), държавната компания на Азербайджан SOCAR (20%), италианската Snam (20%), белгийската Fluxys (19%), испанската Enagas (16%) и швейцарската Axpo (5%).

Дължината на тръбопровода ще бъде 878 км (550 км в Гърция, 215 км в Албания, 105 км в Адриатическо море и 8 км в Италия. Най-високата му точка ще бъде на 1800 м в Албанските планини, а най-ниската - на 820 м под морското равнище.