Най-голямата фирма в минната индустрия BHP ще инвестира 400 милиона щатски долара (321 милиона паунда) за период от 5 години за намаляване на емисиите от собствените си производствени процеси, както и за тези, които се генерират от използването на ресурсите, произведени от компанията.

BHP е най-големият производител на коксови въглища, които заедно с с желязна руда се използват за направата на стомана. Желязната руда, която се използва в производството, също се добива от BHP, като в процеса се отделят милиони тонове въглероден двуокис.

По време на реч в Лондон изпълнителният директор на BHP Андрю Макензи заяви, че компанията предприема "инвестиционна програма за климата", започвайки редуциране на собствените си въглеродни емисии. Освен това BHP ще стимулира и инвестиции за ограничаване на парниковите газове и надолу във веригата.

BHP отчете спад на печалбата си от 8%

Най-голямата компания в минната индустирия отчете спад от 8% на печалбата си

Основна причина са спадналите приходи от добива на мед

По план компанията ще намали емисиите си в 3 раздела. Първият и вторият раздел обхващат директните емисии, които се отделят при организацията на работата, както и такива, генерирани от мощността, която фирмата купува, за да изпълнява дейността си.

Третият раздел емисии са тези, които се отделят вече при използването на продуктите на фирмата. Например при производството на стомана.

Инвестицията на BHP е еквивалентна на приблизително около 5% от последната пълна годишна печалба на фирмата. През август 2018 година BHP обяви печалба в размер на 8 милиарда и 93 милиона долара.

BHP Billiton смята да се възползва от бума на електромобилите

Минен гигант се отказва от стоманата, за да се възползва от бума на електромобилите

Продажбите на кобалт и никел стават все по-ключови за компанията