Черна гора стартира програмата си за развитие, която предлага възможност на 2000 кандидати да придобият черногорско гражданство въз основа на инвестиции през следващите 3 години, съобщава Emerging Europe.

"Решението на правителството бе взето с цел по-нататъшно ускоряване на икономическото развитие на Черна гора и привличане на инвестиции, които ще създадат нови туристически, селскостопански и преработвателни мощности и нови работни места, и ще подобрят качеството на живот и жизнения стандарт на нашите граждани", казва вицепремиерът Милутин Симович.

Всеки кандидат трябва да дари 100 000 евро за развитието на бедните общности и е длъжен или да инвестира 450 000 евро в един от проектите за развитие в столицата Подгорица, или в крайбрежната зона на Черна гора, или 250 000 евро в проекти за развитие в северния или централния регион на Черна гора, без да се включва капиталът.

Черна гора дава гражданство срещу инвестиции

Още една балканска държава дава гражданство срещу инвестиции. Колко струва то?

От програмата могат да се възползват 2000 души през следващите 3 години

Освен това кандидатът трябва да внесе 15 000 евро за заявление за себе си или 10 000 евро за до четирима членове на семейството си, плюс 50 000 евро за всеки друг член на семейството.

Платилите ще получат статут на постоянно пребиваващи в рамките на 3 седмици и последващо гражданство, предоставено в рамките на 6 месеца.

Страната подготвя инвестиционната програма от няколко години с помощта на консултантската компания Henley & Partners.

Защо руснаците бягат от Черна гора?

Защо руснаците бягат от Черна гора?

Един разказ

Страната е в процес на присъединяване към ЕС и се надява да стане пълноправен член на блока до 2025 г.

"Тази програма е отговор на реалните нужди на нашата икономика и необходимостта от нейната диверсификация. С постигането на тези цели, освен нашата ключова вътрешна нужда, ние също изпълняваме взискателните икономически критерии от нашата европейска програма", казва Симович.

"Вътрешните ни нужди се отразяват най-добре от факта, че Черна гора по това време е на ниво от 46% от средното развитие на ЕС. Трябва да подобрим жизнения стандарт на нашите граждани възможно най-бързо и да ги приближим до европейските нива", добавя той.