„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва през февруари мащабни реконструкции на мрежите ниско напрежение в градовете Искър и Лом и в селата Лазарево в община Кнежа и Дъбен в община Луковит. Четирите проекта, в които ще бъдат инвестирани над половин милион лева, ще подобрят електрозахранването на близо 1000 клиенти.

В гр. Искър ЧЕЗ ще извърши цялостно реновиране на мрежа ниско напрежение с дължина 3.9 км и ще подмени 69 стълба. С инвестицията на стойност 120 хил. лева ще се подобри качеството на електрозахранване на над 500 жители на града.

В Лазарово ще бъде реконструирана мрежа с дължина над 4 км и ще бъдат подменени 76 стълба, което ще позволи на границата на собственост да бъдат изнесени 130 електромера.

В проекта ще бъдат вложени 245 хил. лева. В гр. Лом ЧЕЗ ще вложи 125 хил. лева в подмяна на 52 стълба и ще реновира мрежа с дължина 2.5 км, в резултат на което ще подобри захранването за 400 потребители.

През февруари ЧЕЗ Разпределение стартира общо 29 нови обекта на обслужвана от дружеството територия в Западна България, в които ще вложи общо 935 хил. лева. За присъединяване на нови клиенти ще бъдат инвестирани 238 хил. лева. В София ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 134.6 хил. лева в изграждането на кабелни линии. За проекти извън столицата през февруари са предвидени 800 хил. лева.

От стъпването си на българския пазар до момента ЧЕЗ Разпределение е вложила в поддържане и модернизиране на електроразпределителната мрежа над 800 млн. лева. С тези средства е подменена над една трета от мрежата и са присъединени повече от 70 000 клиенти.