DHL, водеща компания в логистичната индустрия с над 380 хил. служители по целия свят, започна днес изграждането на нов логистичен терминал в София. "Постоянно променящите се очаквания на бизнеса за оптимална организация на процесите, включително доставка на необходимите материали на точното място и в точния момент, при зададени очаквания за високо качество с минимални разходи, потвърждават необходимостта от логистични бази, ситуирани в райони като този", заяви Калоян Стефанов, управител на DHL Logistics.

Новият проект, който трябва да бъде готов до ноември 2021 г., ще се простира на площ от 12 309 м² в близост до столичното летище. Базата е изградена от крос-док с площ 800 м², административна част с площ от 1 200 м² и складово хале от 3 000 м², като изпълнението ще бъде ускорено от сглобяемите стоманобетонни елементи, заложени в конструкцията, която ще бъде завършена с панели от минерална вата, казват от компанията.

В складовото хале със светла височина 11,70 м² ще се извършва високо-стелажно складиране на транспортни палети, което е допълнено от възможността за "side-loading". Предвидена е най-съвременната система за пожарогасене с бързо действие тип ESFR, съгласно най-високите стандарти. Крос-докът включва "inbound" зона с 6 рампи, "outbound" зона с 5 рампи, включително ниво-изравнителна рампа тип "Jumbo".

Изграждането на цялостната площадка на обекта включва 4500м² маневрени площи, 11 товаро-разтоварни рампи, паркинг за 44 леки и 8 лекотоварни автомобили като над 35% от общата площ са предвидени за озеленяване. Проектант на новата логистична база е "Енергопроект", а строител - "Бараж Груп".

"От основно значение при планирането, включващо все по-комплексна информация, е да разполагаме със съответните системи за комуникация и контрол, както и с добре развита инфраструктура. Възможността на всяка фирма да предложи искания продукт или услуга на конкурентоспособна цена е от изключителна важност за оцеляването и бъдещoто развитие. Това ни мотивира да сме една крачка напред днес, за да бъдем предпочитан избор за своите клиенти и утре", допълни Стефанов.

DHL е част от Deutsche Post DHL Group. Групата генерира приходи от над 63 милиарда евро за 2019.

Как екип от българи поведе дигиталната трансформация на DHL

Как екип от българи поведе дигиталната трансформация на най-голямата логистична компания в света

Софийският офис прави това, с което преди това няколко гиганта в сферата не са се справили