Ако инсталираната слънчева и вятърна енергия на Турция се увеличи до 36 GW от днешното си ниво от 19 GW, цената на електроенергията на пазара ще бъде с 3,5% по-ниска от тази през 2021 година и с цели 11,8% по-ниска за първите шест месеца на 2022 година. Това показват данните от ново проучване, цитирано от Daily Sabah. Според него именно по-големите инвестиции във възобновяема енергия могат да спрат голямата инфлация в Турция.

"Проучването показва, че пазарните цени на електроенергията биха били по-ниски, ако по време на глобалната енергийна криза беше инсталиран по-висок капацитет за възобновяема енергия. Ефектът от намаляването на разходите от производството на такава енергия тепърва ще излиза на преден план ", заяви Волкан Ийгит - партньор в турската консултантска фирма APLUS Energy.

В усилията си да увеличи и стимулира инвестициите във възобновяеми енергийни източници, Турция стартира механизъм за подкрепа и схема за подпомагане на възобновяемите енергийни ресурси (YEKDEM) още през 2005 година. Механизмът предоставя на инвеститорите гаранция при покупка за определен период от време.

Докато лихвите в Европа растат, в Турция намаляват

Докато лихвите в Европа растат, в Турция намаляват

По настояване на Ердоган

Според местни енергийни експерти, увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници се откроява като една от ключовите стратегии в борбата с инфлацията, особено във времена на покачващи се световни цени на суровините.

Турция може да намали хронично високата си инфлация със 7%, ако делът на възобновяемите енергийни източници бъде увеличен. При сценария, при който производството алтернативни енергийни източници би било по-високо, годишната инфлация на индекса на цените на производител, която беше 144,6% към юли 2022 година, ще бъде 129,2%, което е спад с 15 пункта.

Годишната инфлация на индекса на потребителските цени, която беше 79,6% през юли тази година, ще бъде 72,39%, което е намаление със 7 пункта.

Увеличаването на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в страната би намалило сметката за вноса на горива в страната с $3,1 милиарда за 2021-а и с $3,3 милиарда само за първите 6 месеца на 2022 година.

Според прогнозата, данъчната тежест също ще намалее в дългосрочен план, а подобрената покупателна способност ще допринесе за цялостното подобряване на благосъстоянието на обществото.

Ползите са ясни: намалена зависимост от вносни горива, гарантирана сигурност на доставките и намалени въглеродни емисии.

Годишната инфлация в Турция се ускори до 85,5 процента

Годишната инфлация в Турция се ускори до 85,5 процента

Месечният растеж на потребителските цени възлиза на 3,54%