Компанията за доставка, монтаж и сервиз на фотоволтаични системи "АмонРа Енерджи" АД набра над 3 116 000 лв. чрез първично публично предлагане (IPO) на пазара за малки и средни предприятия BEAM на Българска фондова борса днес. Така дружеството стана първата компания от фотоволтаичния сектор, листната на БФБ тази година, уточняват от дружеството.

"Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, произведена от възобновяеми енергоизточници. Това в средносрочен план ще даде необходимия положителен тласък за зелената трансформация на икономиката на страната ни.", коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Изключително сме удовлетворени от резултата на BEAM днес. Основната ни цел е да станем още по-прозрачни за доставчици, клиенти и партньори и да увеличим доверието в нас. Все още има хора, които не вярват, че в България има подобна на нашата компания, която доставя соларно оборудване "от днес за утре". При това на производители от първия стълб на световната енергетика", каза директорът на дружеството д-р инж. Димитър Белелиев.

"АмонРа Енерджи" АД ще използва набраните на борсата средства за по-бързо развитие и по-голям пазарен дял на Балканския полуостров. Дружеството ще инвестира част от тези средства в нови бази за фотоволтаични панели, инвертори и покривни конструкции. Едната база ще бъде около 3000 кв.м в района на Стара Загора (това ще бъде вторият логистичен център у нас). Изграждането й се планира за началото-средата на 2023 г. Другата база ще е в Букурещ (края на 2023 г.).

След година и половина-две предстои изграждането на още една база в Клуж, Румъния. В момента фирмата премества основния си склад от София в Драгоман, където вече е избрана база от около 2200 кв. метра. Очакванията са заедно с дъщерното дружество "ЦЕРБ Солар" ЕООД, до края на годината оборотът да надхвърли 50 млн. лв., а печалбата да бъде малко под 10 млн. лв.

Компанията има продажби в Северна Македония, Сърбия и Гърция. По-голямо разрастване там планира през 2023 г., заради очакваните законови промени и грантови мерки за соларни системи. В момента румънският пазар заема малко под 10% от продажбите на "АмонРа Енерджи", а с около 3-процентов дял са продажбите в Северна Македония и Гърция. 

Фокусът на "АмонРа Енерджи" са малките и средни покривни соларни системи - за къщи, вили, малки и средни предприятия. Очакванията са именно в този сегмент търсенето да е най-голямо, уточняват от дружеството.