Kaufland България започва реконструкцията на Централни Хали в София, съобщиха от компанията. 

Плановете на компанията да придобие емблематичната столична сграда и да създаде в нея магазин бяха оповестени в средата на 2021 г.

Сделката обаче изчакваше "Кауфланд" да получи разрешение за реконструкция от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата. За тази цел проектът за преустройство беше съобразен с редица забележки и препоръки на Специализирания експертен съвет за опазване на културни ценности.

"Силно се надяваме, че след като този проект се изпълни така, както са го замислили неговите автори, сградата ще възвърне своето достойно място в културния и социалния живот на София", заяви директорът на НИНКН арх. Петър Петров, който също все участие на представянето.

Директорът на НИНКН арх. Петър Петров

Източник: Kaufland

Директорът на НИНКН арх. Петър Петров

След като немската верига получи нужните разрешения и официално придоби Халите през следващите месеци предстои да бъдат извършени поредица от ремонтни дейности. С тях ще бъдат отстранени силно компрометирани елементи от вътрешността на сградата и ще бъде извършено цялостно специализирано почистване на фасадата й.

За първи път от 40 години, след ремонта ще бъде възстановен звънът на емблематичния часовник в кулата й. Общата стойност на инвестицията за възстановяване на оригиналните вид и функция на Централни хали надвишава 50 млн. лева.

"Този проект е част от ангажимента на Kaufland България за подобряване на средата, в която живеем и е изключително важен за нас. Той представлява значителна инвестиция в миналото, насочена към съхранението на сградата в оригиналния й вид - такава, каквато я е създал нейният автор - арх. Наум Торбов през 1911 г. Същият ще бъде и принципът при последващото възстановяване на предназначението й". Това подчерта в изказването си изпълнителният директор на Kaufland България - Иван Чернев по време на официалното представяне на проекта преди ден. 

Снимка 591137

Източник: Kaufland

Предстоящият ремонт ще обхване отстраняване на течовете от покрива, цялостна подмяна на опасни електро и ВиК инсталации, възстановяване и социализация на археологическите останки и крепостната стена на ниво сутерен и изграждане на "Интерактивна зона за археология и история". Специализираното почистване на фасадата ще отнеме няколко месеца и ще се реализира от реставратори с доказана експертиза.

"Ценим уникалната възможност да работим в сграда-паметник на културата от национално значение и ще сме абсолютно безкомпромисни в качеството, с което ще реализираме проекта", каза директорът "Централни отдели" и член на Управителния съвет на Kaufland България Петя Владимирова.

Kaufland купи Софийските централни хали срещу 35 милиона лева

Kaufland купи Софийските централни хали срещу 35 милиона лева

Ще бъде ли запазен обликът на емблематичната столична сграда и как ще изглежда отвътре?

"Ние в Германия казваме, че пазарът не е само място, на което можеш да си купиш нещо, той е и място за възможности. Пожелавам след реализацията на проекта, Централни хали наистина да се превърнат в истинско място за възможности", заяви н.пр. Ирене Планк, посланик на Федерална Р Германия в България, която също участва с изказване в представянето на проекта.

В новия магазин ще има над 17 000 стоки,

като акцент ще бъдат българските производители и българските стоки в нея.

Над 170 български доставчици вече са заявили участието си в този проект. Като близо 50 български производители на плодове и зеленчуци ще представят стоката си в Халите. Продукцията на всеки един от тях ще трябва да бъде сертифицирана по програмата Global G.A.P. - независима световна система за добри земеделски практики, която гарантира, че производството на плодове и зеленчуци отговаря на най-високите стандарти за хигиена, опазване на околната среда и безопасност на работа.

В непосредствена близост до археологическото наследство на Централни хали, в сградата ще отвори врати и най-голямата книжарница за детски книги в страната, която ще наброява над 10 000 заглавия. На сутеренното ниво ще бъде обособено и пространство за културни и социално-значими събития.

Снимка 541203

Източник: Министерство на културата