Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Агрия Груп Холдинг АД" да придобие едноличен контрол върху "Алмагест" АД. Това става ясно от решение на регулатора, публикувано на 17 януари 2023 година.

Припомняме, че на 17 ноември 2022 година "Агрия Груп Холдинг АД" сключи договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество "Алмагест" с номинална стойност 80 лева всяка, представляващи 100% от капитала на "Алмагест" АД. 

"Алмагест" произвежда етанол от зърнени култури, в завод, който се намира на 35 км. югоизточно от София - в с. Веринско, община Ихтиман. Настоящият годишен производствен капацитет на предприятието е 30 000 000 литра eтанол и 24 000 тона DDGS (високо протеинов фуражен гранулат).

Снимка 602848

Източник: “Алмагест”

"Алмагест" е единственият български производител на биоетанол - дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене.

Годишно заводът преработва 80 000 тона зърнени култури (предимно пшеница и царевица).

"Агрия Груп Холдинг" иска да придобие "Алмагест"

Един от най-големите земеделски холдинги у нас иска да придобие производител на биоетанол

През април тази година компанията добави възобновяема енергия към дейностите си в агробизнеса

"Агрия Груп Холдинг АД" е публична компания, която развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия.

Снимка 602844

Източник: Агрия Груп Холдинг АД

От решението на КЗК става ясно, че целта на сделката е навлизане и присъствие от страна на "Агрия Груп Холдинг АД" на нов продуктов пазар в сектора на преработвателната индустрия със зърнени култури (царевица и пшеница). 

От сайта на компанията разбираме, че в резултат на добре развитата дейност на дружествата от холдинговата група в областта на производството на зърно и маслодайни култури се генерира отпадна биомаса. За това компанията проучва потенциала за пълноценно оползотворяване на генерираната биомасата, като енергиен продукт за производство на енергия.

Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център за зърно в Североизточна България

Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център за зърно в Североизточна България

Kомпанията ще се възползва от възможността да запълни празнината на пазара, породена от войната в Украйна

Като резултат от сделката се очаква разширяване на портфейла на "Агрия Груп Холдинг АД" от предлагани стоки и услуги - преработка на зърнени култури - царевица и пшеница и търговия с готова продукция и субпродукти (етанол и DDGS). От компанията посочват, че спиртът за хранително-вкусовата промишленост и за индустриални цели е с постоянно търсене, а в определени периоди търсенето надвишава значително предлагането им, "предпоставящо устойчиво развитие на пазара на възобновяеми енергийни източници с изразена зависимост от суровината за производството им, която "Агрия Груп Холдинг" АД произвежда и с която търгува."

В тази връзка съществува и косвен ефект от придобиването, свързан с разширяване на дейността по търговия със зърнени култури, с оглед набавянето на основна суровина (царевица) за производството на биоетанол.

"Агрия груп холдинг" придоби производителя на олио "Кехлибар"

Един от най-големите производители на олио в България има нов собственик

Сделка за милиони

"Местонахождението на предприятието на "Алмагест" АД в Западна България от друга страна ще увеличи регионалното позициониране на Холдинга в регион, различаващ се от региона на присъствие, съобразно направленията на дейността на дружествата от групата на "Агрия Груп Холдинг" АД", отбелязват в решението си от КЗК.

“Алмагест”

Източник: “Алмагест”

“Алмагест”