След 2030 г. HSBC ще спре финансирането си за въгледобивната промишленост в развития свят, а след 2040 г. - и в развиващия се свят, изтъкнаха от швейцарската банка. До решението се е стигнало заради увеличения натиск от страна на инвеститорите ѝ.

Този натиск се изразява в резолюция, според която банката щеше да бъде принудена да се разграничи от изкопаемите горива изобщо. Вложителите ѝ, управляващи нейни активи за общо 2,4 трлн. долара, в крайна сметка постигнаха споразумение с ръководството, според което загърбването на тези отрасли ще бъде отложено във времето.

Освен това новите цели на най-голямата банка в Европа включват краткосрочни и средносрочни мерки за привеждане на финансите ѝ в съответствие с целите на парижкото споразумение.

Новината от HSBC е поредният удар, който най-големите световни финансови компании нанасят на сектора на изкопаемите горива.

"Днешното съобщение показва, че стабилната ангажираност на акционерите може да доведе до конкретни резултати и създава важен прецедент за банковата индустрия", каза Жана Мартин, старши мениджър кампания в ShareAction, които са инициатори на резолюцията.

Новите ангажименти на HSBC отиват по-далеч от тези, поети миналия октомври, когато банката си постави "амбицията" да достигне нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Тя обаче беше разкритикувана от активистите тогава, тъй като плановете ѝ не включваха кредитирането на фирмите за изкопаеми горива.

ShareAction заяви, че е спечелила значителна отстъпка от банката, тъй като сега HSBC изрично заявява, че увеличаването на въглищните мощности е несъвместимо с целите на парижкото споразумение. HSBC ще докладва за напредъка си ежегодно, започвайки от тази година.