Повишаването на заплатите на служителите не е особено голям приоритет за най-успешните компании, твърди доклад на Централната банка на Австралия, цитиран от Bloomberg.

"Високопроизводителните фирми изглежда използват по-голямата част от по-високите нива на производителност, за да намалят цените и да увеличат маржовете на печалба, вместо да ги насочат към по-високи заплати на работниците", твърди икономистът на централната банка Джеф Уиър.

"Изоставащите в производителността имат ограничен обхват, за да плащат по-високи заплати", добавя той.

Какви заплати дава Apple на служителите си?

Какви заплати дава Apple на служителите си?

Наетите на най-високите позиции вземат над 20 хиляди долара на месец

Проблемът със слабия ръст на заплащането озадачава икономистите по цял свят, особено предвид добрата форма на световната икономика.

В своя доклад "Загадки за растежа на заплатите и технологии" Уиър твърди, че неравномерното приемане на нови технологии от страна на компаниите води до увеличаване на различията в производителността.

Според него това е ключов фактор в по-дългосрочния проблем за намаляващия дял на трудовите възнаграждения в националния доход, както и в по-краткосрочния - защо номиналните заплати са по-малки от очакваното.

"Големите шефове" получават за 3 дни годишната заплата на обикновен работник

"Големите шефове" получават за 3 дни годишната заплата на обикновен работник

Те вземат 120 пъти повече от служителите си

Заложена е глобалната икономическа перспектива: ако слабостта на заплатите се окаже временна, тогава централните банки, които в момента поддържат много ниски лихви, вероятно ще бъдат изправени пред бързо нарастваща инфлация, която може да се окаже много трудна за овладяване.

Ако лекият ръст на заплатите се проточи, тогава запазването на ниските лихви е разумно, а политиката за твърде бързо нормализиране може да е рискована.

Макар все по-голямото въздействие на цифровите технологии със сигурност да не е единственият фактор, който може да доведе до повишена конкуренция и по-голяма съпротива на работодателите срещу по-високи разходи, включително заплатите, нагласите на хората показват, че това е важно и нарастващо.

Заплатите на най-големите шефове във Великобритания се топят

Заплатите на най-големите шефове в петата икономика се топят

Въпреки това на средният британец ще са му нужни 160 години, за да изкара толкова пари

В крайна сметка основна причина за въвеждането на цифрова технология е намаляването на разходите.

Сред другите потенциални причини за по-слабия ръст на заплатите са:

- Повишена конкуренция при внос, глобализация и несигурност на работното място

- Намаляващата профсъюзна дейност

- Преминаването към временни, вместо постоянни, трудови договори

- Постепенно отслабване на реалния ръст на заплатите, натрупан в по-ранните години

Макар динамиката да може да обясни някои промени в Австралия, нейните последици са съсредоточени главно в няколко сектора, особено търговията на едро и дребно, смята Уиър.