През четвъртото тримесечие на 2022 г. наемите и цените на жилищата в страните от Европейския съюз са се увеличили в сравнение със същия период на 2021 г., като увеличението на наемите е било 2,5%, а на цените на жилищата - 3,6%. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата отбелязаха спад за първи път от началото на възходящата тенденция през 2015 г. (-1,5% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с третото тримесечие на 2022 г.). Междувременно наемите продължиха възходящата си траектория (+0,6% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г.).

Тази информация идва от данните за наемите и цените на жилищата , публикувани вчера от Евростат. Те представят няколко констатации от по-подробната статия Statistics Explained article on housing price statistics.

Снимка 613113

Цените на жилищата и наемите в ЕС следват сходен път на нарастване между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. През четвъртото тримесечие обаче цените на жилищата и наемите се развиват по различен начин. Докато наемите нараства устойчиво през целия този период до четвъртото тримесечие на 2022 г., цените на жилищата се колебаеха значително.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата останаха повече или по-малко стабилни между 2013 г. и 2014 г. След бързото нарастване в началото на 2015 г. цените на жилищата се увеличават по-бързо от наемите до второто тримесечие на 2022 г. През третото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата нарастват със същия темп като наемите (и двете +0,7% спрямо второто тримесечие на 2022 г.).

От 2010 г. до четвъртото тримесечие на 2022 г. наемите са се увеличили с 19%, а цените на жилищата - с 47 на сто.

Снимка 613114

Цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти в Естония, Унгария, Литва, Люксембург, Латвия, Австрия и Чехия

При сравнение на четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2010 г. цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 18 държави от ЕС.

През този период цените на жилищата са се увеличили в 24 държави от ЕС и са намалели в три. Те са се увеличили повече от два пъти в Естония (+199%), Унгария (+174%), Литва (+142%), Люксембург (+136%), Латвия (+133%), Австрия (+126%) и Чехия (+125%).

Спад се наблюдава в Гърция (-14%), Италия (-9%) и Кипър (-4%).

При наемите цените са се увеличили в 26 държави от ЕС и са намалели в една, като най-голямо е увеличението в Естония (+216%) и Литва (+160%). Единственото намаление е регистрирано в Гърция (-23%).