Община Русе възнамерява да закупи 35 автобуса за градския транспорт, които ще са употребявани, но ще бъдат с категория ЕURO 5, климатизирани и нископодови (така че да гарантират достъп и на хора с увреждания), съобщават от общината.

За осигуряване на необходимите средства, с решение на общинските съветници вчера бе увеличен капиталът на "Общински транспорт- Русе" ЕАД с 2,2 млн. лв., чрез издаването на 22 000 нови акции на дружеството.

Целта е със средствата в най-кратки срокове общинското дружество да попълни автопарка си, за да изпълнява с по-висока ефективност транспортните си функции.

Останалите средства от новоиздадените акции на "Общински транспорт- Русе" ще се използват за покриване на осигуровки, електроенергия и резервни части, което да гарантира оперативната самостоятелност на дружеството.

Кметът на Русе Пенчо Милков каза пред общинските съветници, че транспортното предприятие разчита на помощ от общинския бюджет, поради липсата на целенасочена политика за развитието му от предходното общинско ръководство.

Предложението на Община Русе за прекратяване на договора за концесия на спирките от линиите на градския транспорт в град Русе, разположени в Зона 2, беше отложено за следващото заседание на Общинския съвет.

Мотивите за предложението за прекратяване са свързани с неизпълнение от страна на концесионера "Фактор плюс" ЕООД на пет от шестте основни задължения и условия за осъществяване на концесията. Към момента дружеството е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация.

Отлага се пускането в експлоатация на Летище Русе

Отлага се пускането в експлоатация на Летище Русе

Отпуснатите от държавата средства за възстановяване на летището са по сметките на общината, но още не могат да се ползват