Най-големите петролни компании в света увеличават интереса си към бизнеса с чистата енергия. Двигател на процеса е натискът гигантите да диверсифицират бизнеса си, както и напредването на "зелените" технологии, пише Bloomberg, позовавайки се на анализ на Bloomberg New Energy Finance (BENF).

През 2016 г. най-големите петролни компании са удвоили броя на придобиванията и инвестициите в проекти за чиста енергия, като те достигат 44. За сравнение, през 2015 г. броят им бе 21.

Общо за последните 15 години те са приключили 428 сделки и са похарчили 6.2 милиарда долара за дялове в компании, които произвеждат енергия от възобновяеми източници. По изчисления на Bloomberg през 2016 г. индустрията с чиста енергия е привлякла почти 290 милиарда долара.

Разбира се, сумите, похарчени като инвестиция в чиста енергия все още са твърде малка част от общите на петролните компании, което показва, че те все още са фокусирани върху основния си бизнес. Royal Dutch Shell например има бюджет за тази година от 25 милиарда долара за капиталови разходи.

Най-голям интерес петролните компании имат към проекти, които произвеждат енергия от слънцето. На второ място по брой сделки са за вятърни централи.

В същото време интересът към биогоривата намалява. Той бе най-висок, когато и петролът бе най-скъп, което накара компаниите да търсят алтернативи. През 2017 г. обаче броят на сделките е нула.

Петролният гигант с най-много придобивания и създаване на общи дружества е Total.