Преките чуждестранни инвестиция (ПЧИ) през 2017 г. се понижават с 16% до 1,52 трилиона долара спрямо отчетените 1.81 трлн. долара година по-рано. Това се посочва в доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Намаляване на ПЧИ се наблюдава за втора поредна година. Основната причина за това, отбелязва докладът, е намаляването на активността в сферата на покупките на чужди компании в САЩ и Великобритания.

Снимка 335962

Източник: UNCTAD

Притокът на инвестиции в развитите страни през 2017 г. се свива с 27% - до 810 млн. долара, включително в Северна Америка - с 33%, в Европа - с 27%. В същото време Австралия отбеляза ръст от 11%.

ПЧИ в развиващите се страни се увеличават с 2% през миналата година, достигайки 653 милиарда долара.

Към страните в преход към пазарна икономика те са спаднали с 17% - до 55 милиарда долара, което е най-ниското им ниво от 2005 г. насам. Това се дължи главно на намалението на ПЧИ в Русия (17%, до $ 31 милиарда) и слаби приток в повечето страни от ОНД.

Снимка 335963

Източник: UNCTAD

Мониторингът на глобалните инвестиционни тенденции на UNCTAD показа също, че след три години на растеж, обемът на трансграничните сливания и придобивания (M & A) през 2017 г. е намалял с 23% - до $666 милиарда. Все пак това представлява тяхното най-високо ниво след 2007 година.

Заради перспективите за глобалния икономически растеж и търговия, експертите на UNCTAD вярват в повишаване нивото на преките чуждестранни инвестиции в света през 2018 година. Те очакват обемът на ПЧИ през тази година да се върне към размер от около 1,8 трилиона долара.