Сърбия планира да възстанови и модернизира около 300 км железопътна линия през 2022-а година, съобщават местните медии, цитирайки изявление на властите. Миналата година страната вече обнови 450 км.

Железопътната инфраструктура на Сърбия скоро ще бъде на нивото на тази в Западна Европа

Вече е започнало модернизирането на 108-километровия участък Нови Сад - Суботица от линията Нови Сад - Суботица - Келебия, който е един от ключовите в страната. Изгражда се нов подлез в Нови Сад, където се реконструира и станцията.

Румъния модернизира жп линиите си с €931 милиона

Румъния модернизира жп линиите си с €931 милиона

Открит е търг за модернизация на железопътни трасета, които трябва да позволят скорост на влаковете до 160 км/ч

Реконструкцията на пълната линия Нови Сад - Келебия трябва да приключи през ноември 2024-а година, като трасето ще позволява движението на високоскоростни влакове.

Модернизацията на 68,8-километровата линия Яжинци - Мала Кршна, която е част от паневропейския железопътен коридор X през Сърбия, също е във финалната фаза. Работата по този участък започна през септември миналата година и също е част от коридора между Ниш и Прешево.

Сърбия изглажда и осем нови стоманобетонни моста, които да заменят съществуващите остарели конструкции. 

Новите жп линии ще бъдат електрифицирани и оборудвани за първоначално движение на влакове със скорост до 120 км/ч.

75-километровата реконструирана линия Белград - Нови Сад трябва да е готова през март - четири години след началото на строителството. Подготвя се и модернизация и реконструкция на още 720 км линии през следващите няколко години.

През последните седем години Сърбия завърши реконструкцията на общо 750 км линии, включително 229 км главни и 592 км регионални линии.

ЕБВР отпуска на Турция заем €150 милиона за строеж на жп линия от Истанбул до границата с България

ЕБВР отпуска на Турция заем €150 милиона за строеж на жп линия от Истанбул до границата с България

Двурелсовият участък Испартакуле-Черкезкьой е част от електрифицираната железопътна линия Халкали-Капъкуле, съфинансирана със средства на ЕС.