Докато големите корпорации в рамките на Европейския съюз успешно се адаптират към строгите изисквания за разкриване на информация и отговарят на нарастващите изисквания на екологичните, социалните и управленските стандарти, микропредприятията и представителите на малкия и среден бизнес, които преобладават в региона, често не разполагат с необходимата информация, за да разберат климатичните и финансовите рискове, пред които са изправени". 

Тава става ясно от обширно изследване относно изменението на климата и финансирането на "чисти" проекти, изготвено от Европейската инвестиционна банка. Докладът предоставя ценни заключения и препоръки за справяне със сложността на рисковете от изменението на климата и насърчаването на устойчиви финансови практики в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEE).

Делът на възобновяемите енергийни източници в търсенето на електроенергия се очаква да нарасне от около 30% днес до 50% до 2030-а и до 75-85% до 2050-а година. Страните от CESEE се нуждаят от приблизително €8 милиарда инвестиции в нисковъглеродни технологии на година до 2030-а.

Сръбски ТЕЦ е четвъртият по големина източник на въглероден диоксид сред електроцентралите в Европа

Сръбски ТЕЦ е четвъртият по големина източник на въглероден диоксид сред електроцентралите в Европа

Централата е сръвнима с най-големите замърсители в Русия, Полша и Германия

Проучването подчертава значителното въздействие на ограничената наличност на екологични, социални и управленски данни в страните от региона, което намалява способността на банките да управляват ефективно рискове по подобен тип проекти и подкопава ефективния пруденциален надзор.

"Документът подчертава критичната роля на финансовия сектор за стимулиране на прехода към по-устойчива икономика и постигане на целите на Европейския съюз за зелен преход. Координираните усилия за отключване на потенциала на устойчивото финансиране в региона на CESEE са от решаващо значение за стимулиране на устойчивото развитие. Като климатична банка на ЕС, ЕИБ е изцяло ангажирана с предоставянето на постоянна подкрепа на бизнеса и улесняването на прехода към възобновяеми ресурси", подчертава вицепрезидентът на ЕИБ Амброаз Файол. 

Дъщерни дружества на големи корпорации, в държавите членики, биха могли да действат като катализатори в развитието на устойчиво финансиране в CESEE, отразявайки най-добрите практики от техните родни страни, при условие че банките прилагат свои рамки за управление на риска към тези дъщерни дружества, смятат от ЕИБ.

Докладът разглежда и ключови регулаторни и надзорни въпроси, като подчертава необходимостта от стабилен надзор и стрес тестове на дейностите на банките, свързани с климатичните рискове. Експертите се задълбочават и в декарбонизацията на промишлените сектори и сградите, със специален акцент върху електроенергийния сектор.

Преодоляването на пропуските в данните в цяла Европа е наложително за подобряване на сравнимостта и ефективно справяне с предизвикателствата чрез разработване на необходимия капацитет и финансови стратегии, обобщават от Европейската инвестиционна банка.

Глобалният екологичен преход изостава, но светът още не е готов да се откаже от въглищата

Глобалният екологичен преход изостава, но светът още не е готов да се откаже от въглищата

Преминаването на световната икономика към чиста енергия вероятно ще отнеме още много време