Световната банка планира да инвестира 300 млн. евро в 4 проекта в Сърбия през следващата година - в селското стопанство, търговията, данъчната администрация и цифровизацията.

Банката има допълнителни проекти на обща стойност 300 млн. евро, а до момента е изразходвала 800 млн. евро от предвидените 1.8 млрд. евро в петгодишния инвестиционен план за Сърбия, казва Стивън Ндегва, директор на Световната банка за Сърбия пред обществената телевизия RTS.

"Имаме някои инвестиционни проекти, които подготвяме. Единият е свързан с регионална търговия, като ще помогне на Сърбия да се свърже по-добре с региона. Имаме и проект за данъчната администрация и програма за цифрово управление, които ще дойдат следващата година. Накрая има и проект, свързан със селското стопанство", обясни Ндегва, цитиран от SeeNews.

Приетият от правителството проектобюджет за 2019 г. представлява стъпка към по-нататъшен икономически растеж, тъй като поддържа фискалната стабилност, като в същото време увеличава инвестициите с около 300 млн. долара, отбелязва ръководителят на Световната банка за Сърбия.

Партньорската рамка на Световната банка за Сърбия за периода 2016-2020 г. акцентира върху подкрепата си в ключовите области на икономическото управление и ролята на държавата, както и на растежа в частния сектор и икономическото приобщаване, според информация, публикувана на уебсайта на банката.