Ако за една порция с боб с наденица живеещите в Ню Йрок биха платили едва 1,20 долара, то тези в Сирия, Нигерия и Южен Судан биха дали 10 пъти повече пари или над 100 долара. Това показва ново проучване на World Food Programme, изследващо истинската цена на една порция храна в разлинчите части на света.

За да направят тези изчисления от организацията вземат разходите за еднаква по количество порция с варива и месо, изчислени в местна валута. Също така в изчислението влиза средният дневен бюджет на човек в местна валута, пресметнат на база на националния брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението.

Разходите за храната се съпоставени с дневния бюджет и след това се калкулирани в долари и са сравнени с тези на портелителите в Ню Йорк. В проучването са включени развиващи се страни.

Данните показват, че вечерята в Йордания, Иран и Индия не излиза значително много повече, отколкото в Щатите. Хората там отделят съответно по 2,3%, 3,9% и 4,5% от дневния си бюджет за едно такова хранене. Изчислено в долари това е под 9 долара.

В държави, като Конго и Малави обаче една вечеря може да коства половината от средния дневен бюджет на хората там. В долари разходите са съответно 82 и 94 долара.

Данните показват, че за живеещите в Сирия, Нигерия и Южен Судан обаче парите, с които човек разполага средно на ден, не са достатъчни дори за едно хранене. Цената на порцията там е повече от 100% от средния дневен бюджет. В долари разходите са в размер на цели 190, 200 и 321 долара.

Infographic: The Cost Of A Plate Of Food Around The World  | Statista You will find more infographics at Statista