Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за 60 млн. евро, което се очаква да осигури нови заеми за близо 200 млн. евро в подкрепа на български предприятия, засегнати от последиците от пандемията от COVID-19.

Програмата се осъществява с подкрепата на Европейския гаранционен фонд и дава възможност на УниКредит Булбанк да подпомогне малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и големи корпорации, като отпуска изгодни заеми за финансиране на оборотния капитал, нуждата от допълнителна ликвидност или текущи и нови инвестиции, както и планове за разширяване. Финансовите средства ще бъдат предоставяни на предприятия в цяла България, чиито области на дейност съответстват на мисията и целите на ЕИБ, сред които са иновациите, околната среда и развитието на малките и средни предприятия.

Според вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова досега Групата на ЕИБ е одобрила десет операции по линия на Европейския гаранционен фонд, които се очаква да привлекат над 1,1 млрд. евро инвестиции в българската икономика."

Цветанка Минчева, председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, заяви че според експертите на "УниКредит Булбанк" икономиката на страната се възстановява и прогнозите са България да приключи 2021 г. с над 4 % ръст на БВП. "Като банка, ние ще направим всичко възможно, за да допринесем за възстановяването и да сме част от решението. С подписаното днес споразумение ще можем да предложим на нашите клиенти нов значителен инструмент за подкрепа на техните инвестиционни планове и по този начин да подпомогнем икономиката като цяло", смята Минчева.