България е сред най-уязвимите страни в Европа към рисковете, свързани с достигането на нисковъглеродната икономика. Зеленият преход има своята цена и тя ще бъде платена от всички, но особено силно от България, Румъния и Полша, пише Romania Insider, цитирайки нов доклад на Fitch Ratings.

Трите държави представляват най-високите рискове за прехода към декарбонизация в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), се казва в доклада.

Според националните енергийни и климатични планове, страните от ЦИЕ изчисляват, че техните инвестиционни нужди ще възлизат средно на 3.9% от БВП годишно до 2030 година. За България и Румъния този процент достига 7% от БВП.

До 5 години светът ще произвежда толкова зелена енергия, колкото е нужно за захранването на Китай

До 5 години светът ще произвежда толкова зелена енергия, колкото е нужно за захранването на Китай

Това ще се дължи най-вече на инвестиции в слънчева и вятърната енергия

Това ще увеличи натиска върху публичните финанси, въпреки че по-голямата част от необходимото се очаква да бъде покрито от частния сектор, както и от фондовете на ЕС, според Fitch.

Румъния и Полша са сред най-уязвимите страни в региона по отношение на рисковете, свързани с прехода към зелена икономика. В този контекст се очаква инвестициите в декарбонизация да окажат допълнителен натиск върху публичните финанси. Цената на прехода към нисковъглеродна икономика е един от основните рискове от изменението на климата, пред които са изправени държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), се казва в нов доклад на Fitch Ratings.

Снимка 211649

Източник: flickr.com

Държавите от ЦИЕ, които са най-уязвими към рисковете от прехода, вероятно ще бъдат тези с най-големи нужди от зелени инвестиции. тяхното фискално пространство е по-ограничено, а способността и капацитетът за изпълнение на плановете за преход изглеждат най-слаби.

Fitch оценява рисковете за прехода към декарбонизация, като изследва експозициите на икономиките въз основа на показатели, които обхващат използването на въглища и чиста енергия в производството на електроенергия, енергийната интензивност и ефективността на БВП.

Тенденцията към намаляване на емисиите на парникови газове и прогнозите за напредък в реда за изпълнение на ангажиментите за нулеви емисии до 2050 година, както и идентифицираните инвестиционни нужди за преход към зелена енергия са различни сред различните европейски икономики.

Въздействието на декарбонизацията върху рейтингите в ЦИЕ все още изглежда управляемо, особено ако плановете за преход са добре проектирани, смятат още експертите от Fitch.

Гръцкият остров с 1500 жители  Астипалея скоро ще има само електромобили и ще се захранва основно със зелена енергия

Гръцкият остров с 1500 жители, на който скоро ще има само електромобили и ще се захранва основно със зелена енергия

Очаква се строителството на слънчевата централа и съоръжението за съхранение на енергия да започне след около шест месеца