Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 105 630 лева (3% от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2014 г.) на „ЗММ-Асеновград“ ООД, . Асеновград за извършено нарушение – имитация на марка. 

След съпоставяне на използваните в дейността на „Завод за шлифовъчни машини“ АД и „ЗММ-Асеновград“ ООД означения, Комисията намира, че приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите относно производителя на продукта. Присъствието и при двата продукта на сходни централни елементи измества вниманието от наличните разлики в и около тези елементи. 

Обстоятелството, че седалищата и на двете дружества са в Асеновград, не носи допълнителна отличителност по отношение на ответното предприятие, а може да затвърди убеждението за продукция на подателя на искането. 

В конкретния случай ответното дружество не само че не е положило достатъчно усилия да избегне приближаването до марката на подателя на искането, а напротив – постигнало е изключително сходство с използваните в дейността му означение и марка. 

Предприятието не е търсило начин да отличи продуктите си от продуктите на подателя на искането. При заявката за регистриране на собствена марка ответното дружество е използвало шрифтове и фигуративни елементи, близки или дори идентични с тези на подателя на искането, като изображението припокрива с много малки изключения дизайна на марката на „Завод за шлифовъчни машини“ АД.