Турция е държавата, която изхвърля най-много боклук в Европа, изпращайки 32.3 млн. тона битови и търговски отпадъци директно на сметището, показва доклад на консултантската компания Expert Market.

Проучването класира държавите, генериращи най-много боклук, като изследва количеството отпадъци, които се изхвърлят директно в депа за отпадъци в 29 европейски страни. То определя страните, които все още са зависими от депата, вместо да рециклират, и изчислява очакваните разходи за данъкоплатците до 2025 г.

С изпратените 32.3 млн. тона отпадъци на сметището, южната ни съседка е "най-големият замърсител" в Европа, което ще й струва 1.8 млн. евро допълнително. Количеството боклук отговаря на депо с обем от 58 млн. куб. м и е достатъчно, за да запълни 44 сгради с големината на Колизеума в Рим. Сравнението с римската структура не е случайно - със своя обем от 1 329 000 куб. м., тя е огромна дори за съвременните стандарти.

Със своите 23 млн. куб. м Испания е следващата европейска държава, която депонира най-много отпадъци. Тя може да напълни цели 17 Колизеума. Следват я Франция (17.8 млн. куб. м, 13 Колизеума), Италия (16.3 млн. куб. м, 12 Колизеума).

На пето място е Обединеното кралство с 14.6 млн. куб. м депонирани отпадъци, които биха запълнили 11 Колизеума. Повече от 20% от битовите отпадъци на Острова се изхвърлят направо в депото. Великобритания би спестила цели 345 млн. евро, ако въведе по-строги мерки за управление на отпадъците от домакинствата.

Хърватия и Словакия ще имат най-големи разходи от всички европейски държави, ако не вземат мерки за по-сериозно рециклиране на отпадъците. Те ще се охарчат с 5.2 и 5.8 млн. евро, ако продължат с текущите нива на генериране на отпадъци.

Шампион по рециклиране пък е Германия. Макар да генерира най-голямото общо количество отпадъци в Европа - 106.1 млн. куб. м, федералната република праща много малка част от тях (едва 169 000 куб. м) за депониране. Всичко останало се рециклира.

Количеството отпадъци, прехвърлени в инсинераторите и депата за отпадъци в Германия, ще запълни Колизеума само 0.1 пъти. Това е доказателство за възприемчивостта на немската общественост към иновативните инициативи за рециклиране на страната.

Къде е България?

България е на 18-о място по общо количество генериран боклук с 6.3 млн. куб. м, но едва 1/3 от тях се рециклират. Останалите 2/3 се депонират, което ни отрежда 10-о място по депонирани отпадъци. С тях бихме запълнили 3 Колизеума.