През юни месец у нас влязоха нови изисквания към производителите на мляко и млечни продукти, разписани в промените на т.нар. Наредба за хигиената на храните и Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

С тези изменения се въведе изискване предприятията с дейност в този сектор да разделят производството на мляко и млечни продукти от това на т.нар. имитиращи продукти, съдържащи в състава си палмово масло. Също така с тях бяха въведени допълнителни допълнителни мерки, свързани с наименованията и етикирането на тези продукти.

Кои марки краве сирене у нас са качествени и кои нарушават стандартите?

Кои марки краве сирене у нас са качествени и кои нарушават стандартите?

Асоциацията "Активни потребители" представи свое изследване

След влизането им в сила, например, в магазините не могат да се продават насипни, а само пакетирани имитиращи продукти, които са със съдържание на палмово масло.

Те ще могат да бъдат закупени само пакетирани, като ще бъдат разположени на отделни щандове, на които трябва да бъде опоменато, че става въпрос за имитиращи продукти. На техните етикети ще бъде забранено и използването на думата "млечен".

В кои български марки масло няма масло?

В кои български марки масло няма масло?

Голяма част от продуктите на пазара не отговарят на стандартите

Използването на палмово масло в тези хранителни стоки обаче все още е широко използвано, като основната причина за това ниската цена на имитиращите продукти.

На сайта на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) има регистър, на който може да се проверят всички регистрирани у нас предприятия, предлагащи млечни или имитиращи продукти.

Ето в кои марки майонеза има вода и нишесте вместо яйца

Ето в кои марки майонеза има вода и нишесте вместо яйца

Резултатите са от анализ на асоциация "Активни потребители"

Справка на Money.bg показва, че над 20 млекопреработвателни фирми произвеждат такива с палмово масло. Най-много от тях са регистрирани в областите Пловдив и в Разград.

Благоевград  
"ТИРОКОМИКИ" ЕООД с.Хърсово, обл.Благоевград
"Филипополис РК"ООД Разлог, обл.Благоевград
Бургас  
"Клас" ООД Гълъбец, обл.Бургас
Варна  
"Маркенбутер" ЕООД Варна, Западна промишлена зона - завод "Одесос"
Велико Търново  
"Прима експорт"ЕООД Бяла черква, обл.Велико Търново
Видин  
СД"ЛАФ -Велизаров и СИЕ" Дъбравка, обл.Видин
ЕООД"ПИРИН ТРЕЙД 2013" Кошава, обл.Видин
Габрово  
,,МИЛПАК-2013''ООД Дряново, обл.Габрово
"Мандра Сарая" ООД Габрово, с.Стойчевци
Пазарджик  
"МИЛК ГРУП"ЕООД Юнаците, обл.Пазарджик
"Милк Кис"ЕООД Стрелча, обл.Пазарджик
Пловдив  
"Снеп Груп"ООД Раковски, обл.Пловдив
"ГАЙТАН КОРПОРЕЙШЪН"ООД Тополово, Стопански двор, обл.Пловдив
"ГАЛКО" ЕООД Желязно, обл.Пловдив
"Вълчев" ООД Асеновград, Местност Курията
Разград  
"РАМАРИС"ЕООД Дянково, обл.Разград
"МАКЛЕР - КОМЕРС" ЕООД Брестовене, обл.Разград
"БУЛМИЛК 1783" ЕООД Самуил, месност "Църквино", обл.Разград
Русе  
"Лактен" ООД Ветово, обл.Русе
Силистра  
"Аполо 35"ЕООД Главиница, обл.Силистра
Търговище  
"ХАДАД МИЛК" ЕООД Макариополско, обл.Търговище
Шумен  
"Млечни продукти" ООД с.Коньовец, обл.Шумен
Ямбол  
"Карил и Таня"АД Ямбол