Успешният пример на Плана "Юнкер" за стимулиране на инвестициите, в периода 2021-2027 продължава с мащабната инициатива на Европейската комисия - програмата "InvestEU".

"Българска банка за развитие заявява намерение за участие в Програмата "InvestEU" и гаранционния фонд към програмата", заяви главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев при откриването на организирания от банката форум "Пътища за партньорства". Той бе проведен на 18 юни в залите на столичния хотел "Хилтън" и бе част от събитията в програмата по случай 20-тата годишнина от учредяването на банката. В работата му взеха участие много финансисти и икономисти.

Своите виждания за развитието на инвестиционните възможности в ЕС и инструментите с които те могат да бъдат подкрепени изложиха Флорентин Хопмайер, която е член на кабинета на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, Яцек Трушчински от генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК, Марсел Рой - генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и агенции за развитие, Карло Монтичели - вицегуверньор на банката за развитие към Съвета на Европа и Андреас Бейкос, ръководител на Европейската инвестиционна банка в България.

При откриването на Форума министърът на икономиката Емил Караниколов, който е принципал (представител на държавата като собственик на капитала) на ББР, подчерта важната роля на банката за подкрепа на инвестиционните възможности в страната. "За последните две години ББР отбеляза най-добрите си финансови показатели за цялата си история. Активите и кредитния й портфейл нарастват устойчиво, като банката поддържа най-високи нива на капиталова адекватност и ликвидност. Тя е важен и надежден инструмент за финансиране на частни и публични инвестиции и за прилагането на европейските инвестиционни програми у нас", каза министър Караниколов.

Пред Money.bg главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев обясни, че банката се подготвя активно да бъде директен партньор нa EK в програмата "InvestEU", чрез която ще подкрепи повече на брой инвестиционни проекти в страната. "Рамката и процедурите, по които ще работи програмата "InvestEU" тепърва трябва да бъдат одобрени от новия Европейски парламент и от следващата Европейска комисия. Предполагам, че това ще се случи през есента на тази година. Самата програма трябва да стартира до 2021 година. Като концепция това е много добра и полезна инициатива, която надгражда сегашния план "Юнкер". Този план вече отчита, че е осигурил инвестиции за 450 млрд. евро, а новата програма "InvestEU" има за цел да мобилизира инвестиции за 650 млрд. евро, като по-този начин да допринесе за борба както със стагнацята, така и с бъдещи кризи. Участието на ББР в този проект ще ни позволи да получаваме от "InvestEU" гаранции с рейтинг "ААА" - възможно най-високия, които да покриват нашия риск по-кредитите, които отпускаме. Това означава, че ще имаме достъп до по-евтин ресурс и ще можем да поемаме повече риск и да предложим по облекчени условия по заемите, които продаставяме на нашите клиенти. За да се включи обаче в тази програма ББР трябва да премине през много строги процедури за проверка от ЕК, които да потвърдят, че банката отговаря на всички изисквания по-отношение на управлението на риска. Впрочем това се отннася за всички банки, които ще искат да бъдат партньори на програмата "InvestEU", обясни Мавродиев.

Главният изпълнителен директор на ББР обърна внимание и на развитието на един друг проект, който е инициатива на самата банка. "Създаваме project mapping - уеб-базирана платформа, която дава възможност на банките-партньори в Меморандума да представят свои проекти в различни области, както и да търсят съфинансиране, да обменят ноу-хау и мообилизират ресурси за тяхното осъществяване. Въпросния меморандум вече е подписан он единадесет банки за развитие от Хърватска, Унгария, Северна Македония, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и България", каза Стоян Мавродиев.

Флорентин Хопмайер, която е член на кабинета на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, заяви, че България, една от най-успешно представилите се държави в ЕС по използване на възможностите, които европейските програми дават за насърчаване на инвестициите. Тя отбеляза важната роля която играе ББР за развитието на инвестициите в България и силната й партньорска роля при усвояването на възможностите, които европейските фондове и програми предоставят на бизнеса.

Флорентин Хопмайер припомни успешните инвестиции по плана "Юнкер" във фимите "Олива", "Биовет" и "Софтуер груп". "Анализът на развитието на инвестиционните инструменти в ЕС показа, че тяхната многобройност и разнопосочност, често ги прави трудни за разбиране и затруднява достъпа на инвеститорите до тях. Затова новата порграма "InvestEU" има за цел да изчисти натрупаните до момента проблеми в инвестиционната област, да консолидира инструментите, да ги направи по достъпни за бизнеса и да изчисти опасноста те да се припокриват в различни области. Наред с това програмата планира увеличаване на инвестиционния ресурс, които ще бъде заделен на 650 млрд. Евро. Разчитаме че той ще привлече много допълнителни частни инвестиции и по този начин ефекта на тези заделени средства ще бъде мултиплициран многократно за бизнеса", коментира Хопмайер.