Германия е най-големият производител на лигнитни въглища в света, които са най-замърсяващият вид въглища. А някои държави са готови да плащат много за тях. Но според готвена от Берлин стратегия страната трябва да елиминира напълно използването на изкопаемото гориво до 2038 година.

Икономика номер 1 в Европа ще има по-малко от 20 години, за да изведе от екплоатация всички въглищни централи, които до голяма степен допринасят за глобалното затопляне. В допълнение страната си е поставила за цел до 2030 година минимум 65% от необходимото ѝ електричество да бъде генерирано от възобновяеми източници.

Берлин си поставя една трудна задача, като се има предвид, че към 2018 година около 35% от електричеството в Германия идва от въглищни централи. За сравнение средното ниво за целия Европейски съюз (ЕС) е около 20 на сто.

Пазарът за $22 трилиона, който държи въглищата живи

Пазарът за $22 трилиона, който държи въглищата живи

Докато в Европа и Северна Америка тяхното търсене се понижава, в други региони то тепърва ще се удвои

В свой анализ от Световния икономически форум посочват, че в краткосрочен план отказването на страната от въглищата ще се окаже "скъпо" начинание за бизнеса. В дългосрочен обаче тази стъпка ще подпомогне в голяма степен борбата с климатичните промени на Стария континент.

Германските власти предвиждат да подкрепят бизнеса в процеса към елиминирането на въглищата. Берлин ще осигури финансиране в размер на общо 45 милиарда долара за затварянето на въглищни централи в провинциите Саксония-Анхалт, Саксония, Северен Рейн-Вестфалия, Бранденбург и други.

Тези средства ще бъдат използвани за компенсиране на дружества от енергийната индустрия, за изграждането на нова инфраструктура в сектора и за подпомагане на заетите в минната индустрия, които ще трябва да се преквалифицират и да си търсят нова работа.

Испания се приближава до живот без въглища по-бързо от очакваното

Испания се приближава до живот без въглища по-бързо от очакваното

През миналата година употребата на въглища в енергийния микс е едва 5%

В добивът на лигнитни въглища, както и във въглещните централи в Германия в момента са заети около 20 000 души. Междувременно според данни на International Renewable Energy Agency към 2018 година в сектора на възобновяемите източници на енергия заетите са около 284 000 души.

За да постигне Берлин целта си, правителството планира да увеличи тяхното производство до 65% от необходимия обем електричество. Това ще създаде хиляди нови работни места в сектора.

Унгария се сбогува с въглищата до 2030-а

Унгария се сбогува с въглищата до 2030-а

Страната компенсира със засилено производство на електричество от ЯЕЦ и соларни централи