Промишленото производство в страните от еврозоната пред януари 2016 г. е нараснало спрямо същия месец на миналата година с 2,8%. Спрямо декември показателят отчита ръст от 2,1%., показват публикуваните днес данни на Eurostat.

В целия Европейски съюз промишлената продукция се е увеличила спрямо предишния месец с 1,7%, а в годишно изражение – с на 2,5%.

Най-висок ръст на показателя е отчетен в Ирландия - 12,7%, в Естония — на 4,9%, в Хърватия - 3,2% и в Германия - с 2,9%. Понижение има в Малта – с  5%, в Румъния – с  2,3% и във Финландия – с  2,1%.

Припомняме, промишленото производство в България нарасна през януари на годишна основа с 3 на сто и с 0,9 на сто спрямо декември 2015 година.