Валутните резерви на Русия нараснаха със $7,7 милиарда, като общите валутни активи на страната достигнаха рекордните $638,2 милиарда. Това показват данните на централната банка на Руската федерация, цитирани от местните медии.

Само между 7 и 14 януари тази година международните резерви на Русия са нараснали с 1,2%, сочат последните данни на регулатора. На 7 януари техният обем възлиза на $630,5 милиарда. Според финансовите експерти скокът е резултат от планирани покупки на чуждестранна валута и положителна преоценка на пазара.

Валутните резерви на Китай стигнаха 6-годишен максимум

Валутните резерви на Китай стигнаха 6-годишен максимум

Физическият обем на златните резерви на Китай остана на ниво от 62,64 милиона унции

Увеличението доведе до изкачването на Русия от пето до четвърто място в списъка на най-големите притежатели на чуждестранни резерви в света. Промяната се дължи и на това, че Индия, която преди това притежаваше четвъртите по големина резерви, намали запасите си през първата седмица на януари.

Международните резерви на Русия се състоят от монетарно злато, чуждестранни валути и специални права на тираж, последните от които са на разположение на централната банка и правителството.

През последните шест години руската централна банка почти удвои резервите си. Те паднаха до $356 милиарда през 2015 г., заради усилията на правителството да спаси икономиката по време на кризата с цените на петрола през 2014 г.

Кои държави в Европа имат най-големи златни резерви и къде е България?

Кои държави в Европа имат най-големи златни резерви и къде е България?

Полша и Унгария увеличават запасите си в скъпоценния метал с бързи темпове