В света осем държави имат златни резерви, надхвърлящи 1000 тона и пет от тях се намират в Европа. Тези страни притежават общо почти 11 560 тона от скъпоценния метал, а в някои от тях неговият дял към общите резерви надхвърля 50%.

Към април 2021 година страните, влизащи в Еврозоната, притежават 10 772 тона злато, сочат данни на Световния съвет по златото. На първо място е Германия с такива от 3361 тона, които представляват 75% от резервите ѝ. Преди 4 години страната си върна всички свои резерви в скъпоценния метал от Ню Йорк и Париж, изчислявани на 238 тона злато.

Германия прибира златните си резерви от САЩ и Франция

Германия прибира златните си резерви от САЩ и Франция

Близо половината вече са във Франкфурт

На второ място сред европейските страни е Италия с 2451 тона, следвана от Франция с 2436 тона към април 2021 година.

Веднага след тях е Руската федерация с 2292 тона. В началото на тази година страната постигна историческа промяна по отношение на резервите си. Тогава стана ясно, че за първи път тези в долари са по-малко от златните като дял от общите резерви.

Докато към 2018 година запасите на Русия в долари бяха над 40%, то в момента те са почти наполовина. От друга страна златото е с дял от 22,1% от тях.

За пръв път в историята: Русия разполага с повече злато, отколкото долари

За пръв път в историята: Русия разполага с повече злато, отколкото долари

Единственият по-голям актив в портфолиото на централната ѝ банка е еврото

Швейцария също влиза в групата на държавите от Европа с размер на златните резерви над 1000 тона. Те са точно 1040 тона към април тази година, но формират много малка част от общите ѝ запаси - едва 5,6 на сто.

Кои са лидерите в Източна Европа и къде е България?

В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с най-големите златни резерви разполага икономика номер 1 в региона - Полша. Към разглеждания период те възлизат на 228 тона.

Преди месеци от централната банка на страната обявиха, че планират да продължат да увеличават запасите си в благородния метал и в бъдеще. Тогава от финансовата институция заявиха, че се готвят да купят 100 тона през следващите няколко години.

Полша иска да купи 100 тона злато в следващите години

Икономика №1 в Източна Европа е "гладна" за злато. И иска да купи 100 тона от метала

През миналата година тя си върна златни резерви, съхранявани в Англия

След Полша в ЦИЕ се нарежда Румъния със 103 тона, а близо до нея е Унгария. Преди два месеца Будапеща завърши една от най-големите покупки на злато от няколко десетилетия насам, като добави 63 тона злато към резервите си, които днес вече възлизат на общо 94 тона.

България е на пето място сред държавите в региона по размер на запасите в злато. Според данните на Световния съвет по златото към април 2021 година те са изчислявани на 40 тона, които се равняват на 1,286 милиона тройунции. В отчета на Българската народна банка (БНБ) за изминалата година става ясно, че са били закупени 11 114 тройунции от метала.

Унгария ударно утрои златните си резерви до 94,5 тона

Източноевропейската страна, която утрои златните си резерви

Това е рекорд в историята на страната и най-голямата покупка от централна банка от десетилетия