Постигането на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. ще изисква безпрецедентно ниво на инвестиции. Настоящото десетилетие ще бъде от решаващо значение за ускоряване на инвестициите в Европейската зелена сделка. Това заяви ръководителят "Стратегическо развитие и планиране" на Българската банка за развитие София Касидова за специалния доклад на SeeNews "ВЕИ индустрията в Югоизточна Европа".

Касидова е част от работна група към платформата Инвеститорски диалог за енергетиката (ID-E), която обединява експерти от енергийния и финансовия сектор във всички държави от ЕС за оценка и надграждане на схемите за финасиране по плана REPowerEU и Европейската зелена сделка.

"Целта на европейската платформа ID-E е да помогне при оценяването и надграждането на съществуващи схеми и инструменти за финансиране енергийни проекти. Когато е необходимо ще разработваме и предложения за пилотни финансови инструменти, програми или инвестиционни продукти, ще предоставяме техническа помощ и препоръки за изменения на финансови или други правила, засягащи инвестициите в енергетиката", добавя още Касидова.

Основен фокус в работата ID-E в момента е идентифицирането на пречките пред финансирането на енергийни проекти, както на ниво ЕС, така и в отделните държави- членки. Експертите, сред които и Касидова, са установили четири основни групи. Сред тях са рискове, съврзани с ненадеждни пазари и правни рамки, достъп до капитал, липса на ресурси, използване на недоказани или незрели технологии и др.

Очаква се ID-E да разработи решения за привличане на повече инвестиции, като специално ще се създадат финансови и гаранционни схеми, включително за споделяне на риска.

Резултатите от работата на ID-E ще бъдат включени в настоящи и бъдещи програми в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС и ще са основа за дискусии за необходимите инвестиции и постигането на климатична неутралност до 2050 г.

София Касидова сподели и че другата изключително важна инициатива, в която ББР е основен акционер, Инвестиционният фонд "Три морета" е реализирал две много успешни инвестиции у нас. Те ще допринесат за свързаността на България с другите страни-членки на фонда, както и за прехода на енергийния пазар към слънчево и нисковъглеродно производство.

Тя припомни, че държавите от инициативата "Три морета", имат сериозна необходимост от инвестиции в областта на енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура, както и по отношение на гарантирането на сигурността на критичната инфраструктура и енергийния преход.