Днес Световната банка (СБ) излезе със съобщение, че спира докладите на поделението си Doing Business заради установени в тях нередности. В съобщението се казва, че през юни 2020 г. са били докладвани нередности в данните за Doing Business за 2018-а и 2020 г. и поради тази причина ръководството на Световната банка спря следващия доклад за Doing Business и започна поредица от прегледи и одити на доклада и неговата методология.

"Освен това, тъй като вътрешните доклади повдигнаха етични въпроси, включително за поведението на бивши служители на Управителния съвет, както и на настоящ и/или бивш персонал на Банката, ръководството докладва твърденията пред подходящите органи за вътрешна отчетност на Банката. След като прегледа цялата налична информация за Doing Business, включително констатациите от минали прегледи, одити и доклада, който Банката публикува от името на Съвета на изпълнителните директори, мениджмънтът на Групата на Световната банка взе решението да прекрати дейността по такива доклади", се казва в съобщението.

Решението е взето въз основа на доклад на адвокатската кантора "Уилмър Хейл", която специално е наета от етичната комисия на банката, за да разследва нередностите в три доклада на Doing Business засягащи завишаването на резултатите на Китай, на Саудитска Арабия и на Азърбейджан.

В доклада на адвокатската компания много подробно са описани действията на лицата от висшето ръководство на Световната банка и служителите на поделението й Doing Business, в които най-активно действие вземат Кристалина Георгиева и Симеон Дянков.

В доклада на адвокатската кантора например може да се прочете следното заключение:

"Промените в данните на Китай в Doing Business 2018 се появяват като продукт на два обособени вида натиск, прилаган от ръководството на Банката в екип с Doing Business.

1) Натиск - както пряк, така и непряк - прилаган от висшия персонал в Офиса на президента на банката Ким да промени методиката на доклада в стремежа си да повиши резултата на Китай. 

(2) Натиск, упражняван от изпълнителния директор Георгиева и нейния съветник г -н Дянков, за да се направят конкретни промени в данните за Китай в опит да се увеличи класирането й точно по същото време, когато страната се очаква да играе ключова роля в кампанията за увеличаването на капитала на Банката".

По повод доклада самата Кристалина Георгиева заяви следното:

"Бих искала да изразя принципното си несъгласие с констатациите и тълкуванията в разследването на нередностите в данните, доколкото то се отнася до моята роля в работата по доклада Doing Business на Световната банка за 2018 г. Вече проведох първоначален брифинг с Изпълнителния съвет на МВФ по този въпрос."

Поименни коментари, като този за Китай, в които обаче се споменава само Симеон Дянков, има и за случаите с докладите за Саудитска Арабия и Азърбейджан.

В доклада на адвокатската кантора има специална глава за "токсичната култура на Doing Business и страха от възмездие" в която г-н Дянков е споменат поне 10 пъти и все в много мрачен дори зловещ контекст. В точка 37 и 38 от доклада директно се заявява, че Дянков е заплашвал служителите на Doing Business да не смеят да докладват за нередностите при съставянето на докладите и е създавал условия на терор и страх, който са карали хората работещи там да се чувстват безпомощни.

Подобни доклади на етичната комисия на Световната банка не са изключение. Например през 2007-а тогавашния президент на Световната банка Пол Улфовиц бе обвинен от същата тази комисия в корупция заради това, че бе назначил своята приятелка Шаха Реза в банката и драстично й е увеличил заплатата. Той се опита да възрази на констатациите на комисията, но в последствие бе принуден да хвърли оставка. Докато беше финансов министър в първото правителство на Борисов, за който пост между другото го препоръча именно Кристалина Георгиева, Дянков също държеше сърдечната си приятелка в министерството, където тя се опитваше дори да кадрува, но никой дори и не помисли да му поиска оставката заради това.