Британската петролно-газова компания BP обяви двугодишен план, предвиждащ съкращаването на 4 хиляди  сътрудници. От тях най-малко 600 са заети в експлоатацията на находищата в Северно море.

В днешното съобщение на компанията решението на BP се обяснява с влошаващите се условия в отрасъла.

Мерките предвиждат числеността на персонала, зает в обектите на компанията в Северно море да се намали от сегашните 3 хиляди души на 2400. Това трябвало  да позволи на компанията да остане конкурентна на този пазар.

"През 2016 г. ще продължим да инвестираме във водещите ни проекти в Северно море предвидените 2 млрд. долара, както и още допълнително още 2 милиарда в текущата производствена дейност”, каза по темата регионалният президент на BP Марк Томас, цитиран от Reuters.