Оптимизация на бизнеса с цел повишаване на рентабилността - това предстои за група "Градус" през 2023 г. Водещият производител на пилешко месо в България преосмисля продуктовото си портфолио в посока по-висока добавена стойност, като в същото време са в ход стъпки по реорганизация на корпоративната структура, които да повишат борсовата цена на компанията. Това каза в интервю за Money.bg финансовият директор на компанията и член на новосформирания Mениджърски съвет Мартин Димитров.

По думите му войната в Украйна сериозно е засегнала цените на основния ресурс, който компанията използва в производството си - зърнените култури, но най-лошият сценарий, за който той и колегите му са се готвили през миналата година, не се е реализирал. Сега "Градус" очаква повишаване на приходите и печалбите във всички сегменти.

Оптимизациите вървят ръка за ръка с иновациите, като през 2023 г. ще приключи внедряването на ERP система, която ще позволява анализ на големи обеми данни и по-голям контрол върху разходите, които да подобрят още повече ефективността на компанията, стана ясно от думите на Димитров.

Прочетете още в интервюто

2022 беше трудна година за целия бизнес, по целия свят. Какви бяха най-големите предизвикателства пред компанията?

За миналата година най-голямото предизвикателство беше бързото увеличаване на борсовите цени на зърнените култури, които се ползват в производствения процес, след стартирането на войната в Украйна. Съответно - пренасянето на тези разходи към крайните продукти, които продаваме на пазара.

В края на миналата година обявихте сериозна промяна в ръководството на компанията - основателите и най-големи акционери излязоха от Съвета на директорите и беше създаден Мениджърски съвет с цел той да бъде професионален коректив на управленските решения. Какво наложи тези рокади и какви са първите резултати от тях?

Тези рокади са в самото си начало. Новият Съвет на директорите ефективно встъпи в длъжност в началото на тази година - на 4 януари беше вписан в Търговския регистър. Мениджърският съвет вчера (б.р. - 10 януари 2023) проведе първото си заседание.

Братята Иван и Лука Ангелови излизат от управлението на "Градус" АД

Най-големият производител на птиче месо в България сменя борда на директорите си

Дружеството е вторият най-голям производител на разплодни яйца в ЕС

Необходимостта от създаване на Мениджърски съвет беше породена от две причини. От 4 години Градус АД е публична компания. Глобалната практика е доказала, че има пряка връзка между борсовата стойност на една компания и назначаването на професионален мениджмънт с възнаграждения пряко обвързани с резултатите. Това са и първите таргети от Съвета на директорите - да увеличим резултатите на цялата група.

От друга страна, основателите на компанията през всичките 30 години съществуване на "Градус" се грижеха за оперативния бизнес и преходният период трябва да бъде организиран по правилен начин, за да не се загуби натрупания ноу-хау.

В отчета си за първите 9 месеца на 2022 г. "Градус" оповести спад на приходите и повишени разходи. На какво се дължат тези резултати?

Ако разглеждаме "Градус" като цяло, в него има два основни сегмента - сегмент "Месо и месни продукти" и сегмент "Разплодни яйца", който включва продажба на разплодни яйца и продажба на еднодневни пилета. Сегмент "Месо", който е насочен почти изцяло към вътрешния пазар, всъщност реализира значителен ръст на приходите, който приближава 25%.

В сегмент "Разплодни яйца" имаше известно забавяне, тъй като продажбите на сегмента са за експортни пазари, а те бяха по-силно повлияни от икономическите сътресения, предизвикани от инфлационните процеси и геополитическите конфликти. Третият сегмент, в който оперираме - "Търговия със зърно и зърнени култури", отчита спад на приходите за 9-месечието, тъй като той не е ключов за нас и в тази волатилна обстановка намалихме активността си.

Снимка 602125

Източник: Градус АД

По отношение на разходите - основният разход в нашата група е разходът за зърна и зърнени култури, но както във всички индустрии се сблъскваме с по-високи енергийни разходи и разходи за заплати.

Какви мерки предприема компанията, за да подобри резултата си?

Бяха предприети много сериозни оптимизации през 2022 г в сегмент "Месо и месни продукти", включително намаляване на асортимента в направление колбаси със свинско месо. Очакваме взетите решения да имат значителен положителен дългосрочен ефект и да доведат до увеличение на делa на продуктите с по-висока добавена стойност. В сегмент "Разплодни яйца" също бяха предприети оптимизации, като очакваме по-добра 2023 г.

През миналата година "Градус" за първи път отложи своя шестмесечен дивидент. Ще можете ли да се върнете към тази възможност през 2023 г.?

Да, със сигурност. Сумата, която традиционно се разпределя на 6-месечния дивидент, беше заделена от дъщерните компании и беше гласувана като дивидент към компанията майка "Градус" АД. Беше взето решение да не се разпределя 6-месечен дивидент единствено поради трудната прогнозируемост към периода, когато трябваше да се вземе това решение - в края на август. Всички си спомняме как очаквахме през тази зима да имаме сериозен проблем с газовите доставки, не беше толкова сигурно дали Русия и Украйна ще продължат своята договореност за износ на зърно през Черно море. Затова дивидентът не беше разпределен - единствено с цел да се запази вътрешната ликвидност в компанията и да можем да се справим дори в най-лошия сценарий, който за щастие не се реализира.

Планирате ли набиране на капитал на борсите извън България?

На този етап - не, но постоянно разглеждаме разнообразни инвестиционни проекти и, ако имаме необходимост от финансиране чрез дялов капитал, това би било поставено на масата.

Може ли в "Градус" да влезе голям чуждестранен инвеститор?

Да, няма никакви пречки за това. Самата компания няма мажоритарен инвеститор в истинския смисъл на думата. Има група лица, които притежават по-значителни дялове. Предполагаме, че преминаването към професионален мениджмънт, по-голяма прозрачност към инвеститорите, която планираме през 2023 г., както и изпълнение на поставените таргети ще създаде по-висок интерес от потенциални инвеститори

Какви са главните цели на "Градус" през 2023 г.?

Главните цели на "Градус" през 2023 г. от гледна точка на мениджмънта са да бъдат прегледани всички процеси в управлението. През 2023 г. приключва стартиралата преди няколко години имплементация на ERP система, което ще помогне за набелязване на други възможни оптимизации в групата.

"Градус" завърши инвестиция за 3,5 милиона лева и подготвя още една край Русе

"Градус" завърши инвестиция за 3,5 милиона лева и подготвя още една край Русе

Компанията завърши център за над 120 хил. птици

Крайната цел е трайно увеличаване на маржовете във всички сектори, в които оперира "Градус". Надяваме се това да бъде оценено от инвеститорите през по-висока борсова стойност на компанията, защото вярваме, че тя е подценена. Именно заради това през следващата седмица ще стартираме ефективно процедурата по обратно изкупуване на акции.

Допълнително, сключихме договор за маркет мейкинг с "Първа финансова брокерска къща", като по този начин очакваме да подобрим и ликвидността на акциите.

Пилешкото месо не е много подходящо за крипто технологии и квантови компютри, но водещата компания в производството му в България със сигурност вижда потенциал за иновации. Разкажете по какво работи "Градус" в момента, за да надгради своето представяне.

Да, секторът не е най-технологичният, но в него се прилагат все повече и повече технологични решения в производствения процес. Самата ERP система, която въвеждаме, дава възможност за натрупване на по-големи масиви от данни. Съответно, на база на тези данни да се вземат по-бързи решения за оптимизации на процеси и за подобряване на ефективността. Следим всички съвременни тенденции - ако се появят решения от типа AgriTech, FoodTech, със сигурност бихме ги разгледали. Бихме се възползвали от всяка една възможност.

Ако видите стартираща компания с интересно решение, в което виждате потенциал, има ли възможност "Градус" да инвестира в нея?

На този етап не сме се замисляли, но, както се вижда от отчетите на компанията, "Градус" е една много стабилна във финансово отношение група с голяма финансова ликвидност. Никога не казваме "Не" на подобни възможности, стига да имат добавена стойност за нас.