Не е достатъчно да имаш добър продукт или полезна услуга. Не е достатъчно да се позиционираш добре на пазара. Не е достатъчно да си разпознаваем. В света, в който живеем, за една компания е от жизнена необходимост да създава подкрепяща среда за своите служители. Това е важно не само за имиджа, но и за създаването на мотивирани екипи и постигането на високи резултати.

Едни от най-важните стълбове на новата корпоративна култура са многообразието и включването. Свикнали сме да ги чуваме в комплект и мнозина не правят разлика между тях, а такава има и тя е важна. Ето дефинициите, които им дава международната консултантска компания Achievers:

  • Многообразието се отнася до участието в екипа на хора от различен пол, раса и етнос, от различни социални групи, с различни религиозни, политически, сексуални и т.н. предпочитания;
  • Включването е постигнато тогава, когато всички в екипа се чувстват оценени, ангажирани и честно третирани.

Многообразието без включване води до токсична култура, а включването без многообразие лишава компанията от допълнителни ползи. Затова и двете вървят ръка за ръка.

Когато това се случва, позитивите са многобройни. Ето 5 предимства, които те дават на компаниите:

  • По-добро физическо и ментално здраве на служителите - анализ на Gallagher Bassett показва, че многообразието и включването правят работното място по-здравословно за служителите. Само в Австралия щетите, които причинява стресът на работното място, се изчислява на 10 млн. долара годишно.
  • Избор сред повече таланти - тук говорим за двустранен процес. Експертите от Achievers посочват, че привличането на кандидати извън "традиционните" рамки на предишния опит, възраст и други фактори повишава вероятността за намиране на най-подходящия кандидат за дадената позиция. Проучване на PwC показва, че около половината от мъжете и от жените активно проучват потенциалните си работодатели за това какви политики по отношение на многообразието и включването прилагат.
  • По-големи ангажираност и доверие - това е особено важно при служителите под 35-годишна възраст. Милениълите и Gen Z имат много силно чувство за социална справедливост и затова според проучване на Glasdoor цели 83% от младите служители се чувстват ангажирани в работата си в компании, които активно работят за многообразие и включване. Вероятно немалък фактор е и това, че те са във възрастови групи, които на "традиционното" работно място се приемат с известен предразсъдък от страна на по-старите.
  • Повече иновации - проучване на Harvard Business Review доказва статистическата връзка между многообразието и иновациите, но това само по себе си звучи съвсем логично: много по-вероятно е нова добра идея да се роди в екип, в който хората имат различен житейски път, образование, пол и възраст, отколкото в хомогенна група от служители.
  • По-добри бизнес резултати - в крайна сметка, нещата опират и до пари. Deloitte пресмятат, че компаниите, в които е постигнато многообразие, имат по 2,3 пъти по-висок паричен поток на служител, а Gartner оценяват включването на 30% по-висока продуктивност на дадения екип. Според Boston Consulting Group компаниите с по-многообразен мениджмънт имат 19% по-високи приходи.

Още през 2019 г. проучване на Центъра за изследване на демокрацията сочи, че едва 35% от компаниите у нас се определят като осведомени за понятието "многообразие на работното място" - предимно във връзка с представителството на жените и мъжете и на различните възрастови групи.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Към онзи момент политиките за многообразие са разпокъсани и резултатите от това са видими и до днес. Например, даже през 2022 г. България е едва 42-ра сред 180 държави в класацията от международния доклад Global Gender Gap Report.

Дискриминацията на работните места: изследване

Дискриминацията на работните места: изследване

Европейците не искат да работят с мигранти и представители на малцинствата

Промяна, за щастие, се вижда. Основен нейн двигател са самите служители. Многообразието вече е по-важен фактор за тях, отколкото са даже възнаграждението, възможностите за развитие и балансът между кариера и личен живот, показва скорошно проучване на ARS България за ангажираността на служителите*.

Много повече от магазини

Една от компаниите у нас, които полагат последователни усилия в областта на многообразието и включването, е "Лидл България". Със своите 119 магазина и 13-годишна история на българския пазар, това е не само един от най-разпознаваемите брандове, но също така и един от доказаните работодатели у нас, който включва в екипите си хиляди хора от различни социални групи.

Още през 2020 г. Шварц групата, част от която е Lidl, се присъедини към Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление и се ангажира да спазва 10-те принципа на ООН, сред които зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и изкореняване на дискриминацията по отношение правото на труд и професия.

Как изгодното пазаруване стана "умно" и модерно

Как изгодното пазаруване стана "умно" и модерно

Модерният човек не иска да губи време, пари и възможности за избор, а вече не му се и налага

У нас "Лидл България" е подписала и Принципите за овластяване на жените на ООН. През годините устойчиво расте процентът на дамите на ръководни позиции - от 37,6% през 2019 г. до 39,59% през 2022 г.

Компанията е първата в ритейл сектора у нас, която през май се присъедини към Хартата на многообразието в страната. Така "Лидл България" затвърждава ангажимента си да не допуска дискриминация в управлението на човешките ресурси, да насърчава партньорите да възприемат и прилагат същите стандарти, да поощрява многообразието сред клиентите и др.

Нейните служители имат възможност да участват в целогодишната инициатива "Скаути на работа", която в рамките на обучения развива и подобрява социалните и гражданските им компетенции и развива критичното им мислене с акцент върху многообразието и включването.

Компанията си партнира с Тръста за социална алтернатива и младежката фондация "Арете". Последните "Лидл България" подкрепи, като осигури стипендии за образованието на студенти от ромски произход в различни университети в страната, които имат висок потенциал за развитие, но са ограничени от социални и икономически бариери.

Многообразие и включване от първо лице

През тази година "Лидл България" беше партньор и на първата у нас сертифицирана академия за "Многообразие, равнопоставеност и приобщаване", организирана от Съвета на жените в бизнеса в България и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на 56 учебни часа над 20 лектори от бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди споделиха своя опит по темите за равнопоставеността и ползите от приобщаването. "Лидл България" даде възможност на свои служители и външни стипендианти да станат част от академията напълно безплатно, отговаряше за цялостната координация и участва със свои лектори в заключителния модул на програмата.

Един от участниците е Кристина Наумова, CSR мениджър във веригата. "Винаги съм се стремяла да разбирам чуждата гледна точка, но след Академията това е много по-осъзнат процес. Връщайки се назад във времето, вече си давам сметка, че не винаги съм имала търпението и желанието да приемам различното мнение, начин на работа, поведение и т.н. и реално съм губила потенциални възможности и аз самата да науча нещо ново или да помогна някой друг да научи нещо", коментира тя след края на обученията.

Според нея многообразието и включването стават все по-ключови "в днешните времена на разделение в обществото ни и "дебели червени линии" - чрез тях не само ще успяваме да живеем и работим заедно, но и ще постигаме много по-високи резултати.

Така отново си доказваме, че успехът идва само при тези, които са създали подходящата среда за него. Няма как да искаш да си лидер, когато хората ти се чувстват изолирани, безгласни, отритнати и, в крайна сметка, нещастни.

*Проучването за ангажираността на служителите на ARS България е проведено с ексклузивното за България партньорство с международната компания Kincentric.