Ръководителите на центрове за разработка в технологичния и финансовия сектор с оглавиха класацията за най-висока годишна заплата в абсолютна стойност, когато става въпрос за мениджърски позиции. Това става ясно от анализ на Българската асоциация по executive search (Българската Екзекютив Сърч Асоциация), която следи тенденциите на пазара на труда от гледната точка на лидерите на компаниите у нас.

През октомври 2022 Асоциацията разглежда как са се променили възнагражденията през последните 2 години на база на проектите по executive search, преминали през членовете на асоциацията.

Начело на класацията попадат компании основно в технологичния бранш, както и финансов и сектор на услугите. Месечните заплати на лидерите на тези компании често надминават нива от 16 000 лева на месец, след данъци. Отчетлива е разликата със следващия сегмент за управител/CEO на търговска компания - те получават около 14 000 лева чисто на месец.

Най-търсени позиции

Директор на завод или мениджър на завод е една от най-търсените позиции през последната година в резултат на промяната на макроикономическата среда и геополитическата ситуация, които доведоха да редица бизнес решения в посока преместване или разширяване на производства, скъсяване на веригите на доставка и заместване на чужди ръководители с локални експерти. Възнагражденията стартират от 6 000 - 7 000 лева и могат да надминат нива от 14 хиляди лева чисто на месец.

При финансовите позиции се наблюдавафокус върху дългосрочно планиране, базирано на работа със сценарии, модели за анализ на данни, трансформиране и автоматизиране на процеси. Средното месечно възнаграждение е със сериозен скок като достига и понякога надвишава 10 800 лева на месец.

Показателен за затвърждаването на финансовата позиция като стратегически партньор на бизнеса е фактът, че заплащането надскочи нивото на традиционно по-високите заплати на ИТ директори.

Възнагражденията на търговските директори нарастват по-отчетливо в последната година като често изпреварват в заплащането ЧР директори, които обичайно са по-търсени и ръстът на възнагражденията им е по-осезаем. При тези позиции заплащането се изравнява в интервал около 10 000 лева, чисто на месец. Необходимо е да се отбележи, че при търговските роли ключов елемент от възнаграждението е бонусната част, обвързана с продажбите, така че в годишен аспект има разлики, които са по-видими.

Снимка 600207

Източник: Българска Екзекютив Сърч Асоциация

Търсене на все по-стратегически умения при маркетинг позициите

Маркетинг позициите показват търсене на все по-стратегически умения - визионерство, създаване на бранд, препозициониране. С развитието на технологиите и смяната на поколенията, фокусът беше върху по-тактически, дигитални роли. Сега отново има нужда от стратегически, широкоспектърни роли, чиято основна цел е търсене на нов подход към нова аудитория, която комуникира по нови канали и с нови послания. В отговор, хората които видяхме за този тип позиции са с възнаграждения около 9 200 лева чисто на месец, като ножицата тук е по-тясна.

При ръководителите на верига на доставки нивото на възнаграждения изостава. В последните месеци и занапред се очаква акцент и тенденция към модернизиране и разбирането за тяхното ключово място в организацията. В момента заплатите на лидерските роли във верига на заплащане варират значително, но средните стойности остават сравнително ниски, на нива от около 7 500 лв. чиста месечна сума.

Бонуси за резултати

За повечето от позииите те са в рамките на близо 20-25%, за лидерските роли 30-35%. От значение са участие в собственост, пенсионно- или живото-застраховане и други придобивки с по-дългосрочен характер. Но все по-често, дори на тези нива, са дискусиите относно гъвкавост на работното време, продължителност на почивката и семейна грижа.