MasterCard обяви днес, че назначава Веселина Маркова като маркетинг мениджър за България в сила от 1 юни 2016 г. От офиса в София Веселина ще отговаря за прилагането на ефективни маркетингови стратегии  на българския пазар, с които ще продължи да се повишава видимостта и позиционирането на марката MasterCard.

Ваня Манова, регионален мениджър за България и Македония, коментира: „За мен е истинско удоволствие да приветствам Веселина в българския екип на MasterCard. Създаването на тази нова позиция наистина показва нарастващото значение на този стратегически пазар на Балканите.“

„С вълнение поемам тази роля в такъв динамичен пазар. Очаквам с нетърпение да допринеса за надграждането на последните успехи на MasterCard и да осигурим нови безценни преживявания на българските картодържатели“, каза Веселина Маркова.

Веселина е маркетинг специалист с почти 11-годишен опит в областта на маркетинга, комуникациите, събитийния мениджмънт, връзките с обществеността и маркегинговите проучвания.

Тя е заемала позиции като мениджър „Маркетинг и продуктово развитие“, направление „Банкиране на дребно“, и ръководител „Реклама и комуникации“ в банковия сектор, както и маркетинг и PR специалист в Ди Ви Асет Мениджмънт. Веселина има магистърска степен по маркетинг от УНСС и магистърска степен „Връзки с обществеността“ от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.