Годишният рейтинг на възнагражденията на главни изпълнителни директор на компаниите от S&P-500 (500-те борсово търгувани компании в САЩ с най-голяма пазарна капитализация) беше представен от The Wall Street Journal. Поради промяна в методологията на изчисление - като се вземе предвид намаляването (нарастването) на реалните възнаграждения поради спад (или поскъпване) на цените акциите - Топ 5 се промени много: там влезе фармацевтичната компания Regeneron, но Apple не влезе.

Дори по обичайния метод за изчисляване на възнагражденията на главните изпълнителни директори за 2022 г. те леко намаляха за първи път от повече от десетилетие.

През 2022 г. средното годишно възнаграждение на изпълнителните директори на най-големите публични компании в САЩ - S&P-500, е намаляло с 1,4%, до 14,5 млн. долара. Такива данни публикува The Wall Street Journal, позовавайки се на изчисленията на аналитичната компания MyLogIQ.

Всъщност, възнагражденията за миналата година намаляват само в сравнение с рекордната 2021 г. - средното възнаграждение за миналата година е по-високо от показателя за 2020 г., от 13,4 милиона долара. За сравнение, средното възнаграждение на главните изпълнителни директори от S&P за 2010 г. е 7,7 милиона долара.

Доста по-важно изменение от незначителния спад на средните възнаграждения обаче е новият начин на тяхното изчисляване, поради новите изисквания на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

Обичайният до миналата година вариант предвижда отчитане на възнаграждението, определено предварително на съответния топ мениджър, докато новият начин отчита колко реално е получил топ мениджърът, като се вземат предвид промените в стойността на акциите на компанията и други фактори. Миналата година SEC "затегна" изискванията за отчетност за публичните компании - те вече трябва да публикуват данни за действителните заплати на топ мениджърите, както и как тези възнаграждения се съотнасят с финансовите резултати на съответната компанията.

Когато се изчислява по новия начин, списъкът на лидерите по възнаграждения се променя значително, тъй като 70-80% от общото възнаграждение на изпълнителните директори се изплаща в акции. През миналата година цените на акциите на повечето големи американски компании паднаха - индексът S&P се понижи с 20% за годината.

Като цяло, при изчисляване на действително изплатените възнаграждения на топ-мениджърите през миналата година се оказва, че те са по-малки, отколкото към момента на определянето им, при около две трети от директорите на компании от S&P-500. В около 140 случая възнагражденията напротив, се оказват по-високи, а в 46 случая (т.е. при по-малко от 10% от компаниите), те са поне два пъти по-високи от първоначално определените (предполага се, основно поради поскъпване на акциите на въпросните компании).

За отбелязване е, че и при двата начина на изчисляване на възнагражденията, рейтингът се оглавява от ръководителя на Alphabet Сундар Пичай. Но ако според традиционния начин на изчисление възнаграждението му е 226 милиона долара за миналата година, при изчисляване на действително платената сума - като се вземе предвид намалението на стойността на акциите на компанията - то се оказва почти наполовина по-малко - 115,6 милиона долара.

И така, възнагражденията за 2022 г. на 5-те най-скъпо платени мениджъри от S&P-500, според действително изплатените суми:

Сундар Пичай - Alphabet - 115,6 милиона долара

Леонард Шлейфер - Regeneron - 98,8 милиона долара

Питер Зафино - American International Group - 90,8 милиона долара

Дарен Вудс - ExxonMobil - 89,8 милиона долара

Майкъл Вирт - Майкл Вирт - 86,8 милиона долара

Възнагражденията за 2022 г. на 5-те най-скъпо платени мениджъри от S&P-500, според предварително определените суми:

Сундар Пичай - Alphabet - 226 милиона долара

Майкъл Рапино - Live Nation Entertainment - 139 милиона долара

Тим Кук - Apple - 99,4 милиона долара

Питър Зафино - American International Group - 75,3 милиона долара

Хок Тан - Broadcom - 60,6 милиона долара

Какви увеличения на заплатите през тази година очакват в САЩ, Китай и Европа

Какви увеличения на заплатите през тази година очакват в САЩ, Китай и Европа

Заплатите на американците остават над нивата отпреди пандемията