Има много битки в историята, които са били изгубени заради проблеми в комуникацията. Казва професорът по психология в Харвардския университет Стивън Пинкър.

По неговите думи в днешите условия на все по-често срещани онлайн разговори, отколкото на живо, тези дефекти са повече от актуални. И никой не е имунизиран срещу тях.

Пинкър, който е автор на книгата "The Sense Of Style", посочва, че пречка пред успешната комуникация е явлението, наречено "проклятието на знанието". То се корени в това, че когато знаеш нещо е изключително трудно да си представиш, че не би могъл да го знаеш.

"За вас това знание е толкова очевидно, че сте способни да смятате, че всички останали имат същото знание", обяснява професорът.

Според него проблемът е в това, че "знаещият" е по-склонен да ползва заобиколен начин да обясни знанието си, вместо да ги посочи директно и по-конкретно. А по този начинза останалите обясненията са неразбираеми.